240-lecie kościoła Zbawiciela w Bielsku

4 września 2022 roku odbyła się uroczystość 240-lecia ewangelickiego kościoła Zbawiciela przy placu ks. Marcina Lutra w Bielsku.

Uroczystości rozpoczęły się historycznym spacerem po Bielskim Syjonie. W jego trakcie uczestnicy mogli odwiedzić cztery punkty: przy pomniku Marcina Lutra, przy Studni Pastorów, pod budynkiem Augustany oraz pod Szkołą Podstawową Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. W każdym z nich usłyszeć można było opowieści o historii i znaczeniu danego miejsca, a od osób odzianych w historyczne stroje można było otrzymać naklejkę uzupełniającą otrzymany wcześniej pamiątkowy folder. Następnie przed kościołem, ubrany tym razem w strój dawnego duchownego biskup Adrian Korczago powitał uczestników uroczystości:

Wspólnoto Bielskiego Syjonu Anno Domini 2022!

Zanim powstały mury tego kościoła. Kiedy co dopiero widoczny stawał się zarys przyszłej budowli, 19 marca Anno Domini 1782 poświęcono kamień węgielnym. Wówczas to ksiądz Traugott Bartelmuss tak mówił:

>>Łaska i pokój niech będzie z tobą, wspólnoto Boża! Od Tego, który jest, który był
i który będzie na wieki i niezmienny. Od Jezusa Chrystusa wiernego świadka sprawcy
i dokończyciela wiary, który nas ukochał i obmył z grzechów swoją krwią. I od Ducha łaski i prawdy, który prowadzi nas w prawdzie i w tej prawdzie nas uświęca.

Wspólnoto Boża! Bądź przepełniona wszelką radością i pokojem w wierze! Bądź zasadzona, podlewana, rozwijaj się i wzrastaj w łasce, i poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa! Bądź bogata w owoce sprawiedliwości, której staje się zadość na Bożą cześć i chwałę! Chwal Bielsko Pana – sław Syjonie ewangelicki twego Boga! Chwal go dzisiaj, chwal Go zawsze, chwal Go na wieki<<.

Macie rację, wówczas brzmiało to inaczej: >>Preisse Bielitz den Herrn – lobe evangelische Zion deinen Gott! Preise Ihn heut, preise Ihn immer, preise ihn in Ewigkeit<< – wszak Bielsko nie doświadczyło rozbiorów, po prostu wchodziło w skład monarchii Austro-Węgierskiej, a etnicznie przeważała w nim ludność niemieckojęzyczna, w tej parafii również.

Marcowe wydarzenie sprzed 240 laty to uroczysty, podniosły moment w dziejach bielskiej parafii, związany z wieloma życzeniami, ale i marzeniami oraz nadziejami. Przekraczając za chwilę próg tego kościoła, czyniąc to, jak w dniu jego poświęcenia poprzez tzw. bramę Lutra (przecież wówczas dzwonnicy jeszcze nie było), drogi pielgrzymie, tworzący wspólnotę wdzięczności za Boże prowadzenie aż dotąd, proszę: zatrzymaj się, zastanów się, spójrz w przeszłość, piękną w wydarzenia i bogatą kulturowo, dzięki wspaniałym, utalentowanym, pracowitym ludziom pełną niezwykłego dziedzictwa. Wykazując szczególną wrażliwość zadumaj się nad tym co aktualne, teraźniejsze, współczesne. W modlitwie powierz Bogu nieznane jutro, którego, jeśli Bóg zechce możesz być znaczącą częścią.

Bielski Syjonie jest czas, by chwalić Pana!”

Program muzyczno-słowny współtworzyli aktorzy Teatru Polskiego w Bielsku-Białej: Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt i Tomasz Lorek oraz biskup Adrian Korczago. Wystąpił także zespół muzyczny pod dyrekcją Mateusza Walacha oraz Luterański Chór „Graduale” pod dyrekcją Agaty Fender. Uczestnicy mogli zapoznać się z historią bielskiej parafii oraz związanymi z nią zacnymi postaciami.

Zgromadzonych prowadził w modlitwach proboszcz – ksiądz Krzysztof Cienciała, a teksty biblijne odczytane zostały przez lektorów: Adama Bujoka, Krzysztofa Lorka, Jolantę Jagucką.

W trakcie nabożeństwa biskup wygłosił kazanie, którego przesłanie oparte było na biblijnej historii wyjętej z Ewangelii Łukasza 19, 1-10 opisującej celnika Zacheusza. Biskup mówił w swym rozważaniu:

Dlatego Zacheuszu, Bielszczaninie, Współczesny Człowieku, tobie nie wolno wygodnie usadowić się w rozgałęzieniach sykomory i ukradkiem spoglądać na to, co się wydarzy. Dziś Bóg chce nadal wkraczać do twego domu, nie tylko podczas kilku chwil nabożeństwa, ale swoim Zbawieniem pragnie obejmować twą codzienność, byś jak Zacheusz był zdatny do korzystania z daru wolności, by dobro emanowało z twoich oczu, byś innym, obcym, nieznanym nie ograniczał przestrzeni życia, byś pielęgnował wolność, by nie było w tobie pogardy, odrazy w stosunku do drugiego człowieka, byś zabiegał o spokój i pokój, byś używał pięknych słów, stroniąc od brudu wulgaryzmu, byś mądrze zawiadywał otrzymanymi talentami.

To jest to, co Zacheuszu, Bielszczaninie, Współczesny Człowieku, masz zasadzać, budować, ochraniać, podlewać, rozwijać wzrastając w Bożej łasce i poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. […]

Jeśli Bielsko chcesz chwalić Pana, jeśli Bielski Syjonie ewangelicki pragniesz sławić swego Boga dzisiaj, zawsze i na wieki, to >>ceń prawdę Bożą ponad wszystko, a jej nieskrępowane zwiastowanie ponad wszelkie ziemskie korzyści i czasowe przywileje<<”.

Po Bożym błogosławieństwie udzielonym przez biskupa głos zabrał także Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, mówiąc o ewangelikach jako o ważnej części miasta zarówno w historycznym, jak i współczesnym wymiarze, życząc, by nigdy więcej nie potrzeba było jakichkolwiek patentów tolerancyjnych, ale by współbycie było czymś oczywistym. Następnie dokonano otwarcia wystawy znajdującej się przy głównym wejściu do kościoła, a potem udano się na stary cmentarz przy ul. Modrzewskiego, by tam odśpiewać pierwszą zwrotkę pieśni: „Gdzie duszy Ojczyzna”, a także wsłuchać się w słowa biskupa poprzedzające odsłonięcie odrestaurowanego nagrobka zasłużonej rodziny Sennewaldtów, o której to rodzinie opowiedział Piotr Kenig, oprowadzając również po miejscach pochówku innych ważnych bielszczan.

zdjęcia: Adam Klemens

Najnowsze wpisy