63. Wiosenny Zjazd Chórów

Tradycyjnie w niedzielę Cantate 19 maja 2019 roku odbył się 63. Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej.

Zjazd poprowadził ks. Janusz Sikora, emerytowany proboszcz parafii ewangelickiej w Cieszynie, a kazanie do chórzystów i pozostałych uczestników nabożeństwa wygłosił ks. Marcin Brzóska, obecny proboszcz cieszyńskiej parafii.

W zjeździe wzięło udział 10 chórów: Międzyrzecze pod dyrekcją Agnieszki Brzezickiej, chór z Jaworza kierowany przez Krystynę Gibiec, Chór Misyjny z Cieszyna pod dyrekcją Lidii Konik, „Magnificat” z Brennej-Górek prowadzony przez Marka Madzię, Chór Męski z Cieszyna pod dyrekcją diakon Joanny Sikory, chór z Dębowca kierowany przez Gabrielę Targosz. Wystąpili także chórzyści z Cisownicy prowadzeni przez Wiesława Jakubika, Ustroński Chór Ewangelicki dyrygowany przez Pawła Branca, „Nadzieja” z Drogomyśla pod kierownictwem Moniki Czaji-Schier oraz Wyższobramski Chór Kameralny prowadzony przez Piotra Sikorę.

Każdy z chórów otrzymał pamiątkowy dyplom potwierdzający udział w zjeździe, a dyrygenci otrzymali symboliczną różę w podziękowaniu za ich służbę.

Zdj. Marcin Gabryś, Stanisław Konopka ox.pl

Najnowsze wpisy