By pozostali w pamięci…

5 czerwca 2020 mija 80. rocznica przewiezienia mieszkańców Śląska Cieszyńskiego do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen.

Niespełna pięć lat temu na terenie byłego KL Mauthausen-Gusen (Austria) odbyły się uroczystości upamiętniające polskich ewangelików tam więzionych i zamęczonych. W tym roku planowano kolejne spotkanie na nieludzkiej ziemi, by wydobyć z niepamięci tych, którzy 80 lat temu, w dniu 5 czerwca zostali przewiezieni z KL Dachau do nowotworzonego KL Gusen, obozu o najsurowszym reżimie.

Wśród więźniów znaleźli się mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, w większości aresztowani w kwietniu 1940 roku w ramach tzw. Intelligenzaktion. Różniło ich wykształcenie, poglądy polityczne, a także wyznanie, ale to co ich łączyło, to oddanie społeczności, w której żyli i pracowali. Wśród nich byli także duchowni różnych konfesji, w tym księża naszego Kościoła. W KL Dachau, a następnie KL Gusen zostali osadzeni: ks. Paweł Bocek z Ustronia, ks. Andrzej Buzek z Cieszyna, ks. Józef Fierla i ks. Władysław Fierla z Orłowej, ks. Jan Karpecki z Bystrzycy, ks. Karol Klus z Goleszowa, ks. Oskar Michejda z Trzyńca, ks. Karol Sztwiertnia z Goleszowa, ks. Andrzej Wantuła z Wisły, ks. Adolf Zmełty z Cieszyna. W obozie tym zginęli ks. prof. Edmund Bursche z Warszawy, ks. Franciszek Gnida z Bystrzycy, ks. płk. Józef Mamica (kapelan Wojska Polskiego) i ks. Władysław Pawlas z Wisły. Los duchownych podzieliło wielu wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Niestety nie znamy dokładnych danych dotyczących tej grupy Polaków.

Tegoroczne uroczystości ze względu na panującą pandemię nie mogły się odbyć. Jednak jak tylko minie zagrożenie, a europejskie granice znowu zostaną otwarte, spotkamy się w Gusen przy tablicy upamiętniającej tych, którzy znaleźli się w tej dolinie cienia śmierci, którzy tam cierpieli i którym nie było dane wrócić do najbliższych i do Ojczyzny.

Tekst i zdjęcia: Danuta Szczypka

Najnowsze wpisy