Domy opieki

Na terenie naszej Diecezji działają dwa domy opieki dla osób starszych. Prowadzą działalność opiekuńczą skierowaną do osób w podeszłym wieku, które pragną spędzić jesień swojego życia w godnych i komfortowych warunkach uzyskując fachową pomoc w zaspakajaniu swoich potrzeb. Oferują fachową pomoc lekarską, rehabilitacyjną, pielęgnacyjną i duszpasterską.

W Dzięgielowie działa także jedyny w Polsce Diakonat Ewangelicki. Diakonat Żeński Eben-Ezer od początku związany jest z pracą ewangelizacyjno-misyjną oraz opiekuńczą, a swoją historią sięga lat 20-tych XX wieku. Dziś Siostry Diakonise swoją służbę realizują w Ewangelickim Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie.

 

Najnowsze wpisy