II Diecezjalny Zjazd Konfirmantów

Niemal 300 konfirmantów z diecezji cieszyńskiej wzięło udział w II Diecezjalnym Zjeździe Konfirmantów 24 lutego 2018 roku w Bielsku-Białej. Zjazd odbywał się pod hasłem: „Wierzę”.

Po powitaniu na auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja uczestnicy zostali podzieleni na 18 grup. Każda z nich musiała przejść przez 6 interaktywnych stacji, przygotowanych przez duchownych diecezji, w ramach których poznawali poszczególne treści wyznania wiary – dotyczące Boga stworzyciela, osoby Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, Ducha Świętego, Kościoła oraz Królestwa Niebieskiego. Po południu konfirmanci wzięli udział w grze terenowo-integracyjnej, wykonując 30 różnorodnych zadań.

Podczas zjazdu odbyło się także spotkanie dla rodziców konfirmantów, które prowadził bp Adrian Korczago. Omawiając III artykuły wyznania wiary wskazywał w jaki sposób mogą być one pomocne w codziennym zmaganiu się z życiową rzeczywistością.

Podsumowania całej tematyki dokonał w kościele Zbawiciela ks. Marek Michalik, który tłumaczył konfirmantom i ich rodzicom, że wiara nie dotyczy jedynie niedzieli i czasu spędzonego w kościele, lecz może być widoczna na co dzień w szkole, w miejscach pracy. Młodzież została ponadto zaproszona na kolejne wydarzenia – najbliższe już w marcu w Skoczowie podczas Konferencji Młodych, a następnie w Ustroniu podczas Bezsennej Nocy.

Najnowsze wpisy