II egzamin kościelny

23 listopada 2022 roku w warszawskim Centrum Luterańskim odbyło się posiedzenie Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu kościelnego pro ministerio przystąpiło i otrzymało uprawnienia proboszcza – administratora czterech duchownych Kościoła.

Pozytywny wynik egzaminu pro ministerio uzyskali księża wikariusze: wywodzący się z diecezji cieszyńskiej ks. Marek Bożek (obecnie parafia Wałbrzych) oraz ks. Arkadiusz Raszka (obecnie diecezja warszawska), a także dwóch księży służących w przeszłości w diecezji cieszyńskiej: ks. Bogusław Sebesta (obecnie parafia Tomaszów Mazowiecki) oraz ks. Piotr Uciński (obecnie parafia Katowice-Szopienice).

Duchowni stanęli przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w składzie: Biskup Kościoła Jerzy Samiec, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago, Biskup Diecezji Katowickiej Marian Niemiec oraz Biskup Diecezji Warszawskiej Jan Cieślar.

Do egzaminu pro ministerio zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin kościelny pro ministerio składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz katecheza. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii. Proboszcz-administrator jest kierowany do parafii decyzją władz zwierzchnich Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawa do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowania w wyborach organizowanych przez parafie Kościoła.

źródło: luteranie.pl, bik.luteranie.pl

Najnowsze wpisy