Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 ChAT

5 października 2023 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W wydarzeniu brał udział bp Adrian Korczago.

Tradycyjnie przed uroczystą inauguracją odbyło się ekumeniczne nabożeństwo. Prowadzili je duchowni reprezentujący trzy tradycje wyznaniowe: protestancką, starokatolicką i prawosławną. Czynnie w liturgii uczestniczyli bp dr Adrian Korczago prof. ChAT, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp dr Andrzej Gontarek prof. ChAT, który wygłosił kazanie oraz ks. dr Doroteusz Sawicki.

W drugiej części uroczystości głos zabrał Rektor ChAT abp. prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), który wspomniał tych, którzy odeszli: bp. prof. zw. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego wieloletniego pracownika badawczo-dydaktycznym ChAT, kierownika Sekcji Teologii Starokatolickiej w Wydziale Teologicznym i Rektorem, a od 1995 roku zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP, a zarazem Ordynariusza Diecezji Warszawskiej oraz ks. prof. dr hab. Rościsława Kozłowskiego, wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego ChAT. Następnie podsumował wydarzenia minionego roku akademickiego, wskazując kierunki na rozpoczynający się rok akademicki. JM Rektor podkreślił, że czasy, kiedy student szukał nauczyciela-mistrza, zamieniły się w czasy, kiedy ten w najlepszym przypadku szuka „prestiżowej”, czasem „modnej”, a częściej „łatwej” uczelni. Coraz częściej – aby zachować pracę – to mistrz poszukuje studenta.

Immartykulacji nowo przyjętych studentów i doktorantów  dokonał prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prorektor ds. nauki i kształcenia. Po złożeniu ślubowania JM Rektor wręczył reprezentantom poszczególnych kierunków studiów realizowanych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz doktorantom uroczyste immatrykuły.

Przemówienie studentów wygłosiła przedstawicielka studentów i doktorantów mgr Karolina Wyćwicz, przytaczając słowa Janusza Korczaka: Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało,  zaznaczając, że nowoprzyjęci studenci uczelni stali się częścią społeczności akademickiej otwartej na interdyscyplinarny dialog, tolerancję i szacunek dla każdego człowieka.

Pierwszy wykład w rozpoczynającym się roku akademickim 2023/2024 pt. Jerzy Nowosielski między tradycją i nowatorstwemwygłosił prof. dr hab. Aleksander Naumow. Uroczystościom inauguracji towarzyszyła wystawa: 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego.

Zdjęcia i relacja na podstawie: archiwum Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Najnowsze wpisy