IV Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych

W dniach 16-19 października 2017 roku w Ustroniu, Cieszynie i Lesznej Dolnej odbywa się IV Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego. W tym roku część omawianych tematów związana jest z jubileuszem 500 lat Reformacji.

IV Wolną Szkołę uroczyście otwarto 16 października w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec oraz biskup Adrian Korczago, którzy przekazali zebranym krótkie słowa pozdrowienia.

Wykład inauguracyjny pt. „Reminiscencja Księstwa Cieszyńskiego – stąd płynie siła” wygłosił prof. Jerzy Buzek. W swoim wystąpieniu wskazywał na cechy, które w jego mniemaniu stanowiły o sile i potencjale rozwojowym ludzi mieszkających na Śląsku Cieszyńskim. Podkreślał także wielki udział ewangelików w życiu społecznym i kulturalnym, co w jego opinii swój początek brało z uważnej lektury Pisma Świętego i modlitwy.

Prof. Marek Szczepański oraz prof. Daniel Kadłubiec w swoich tzw. „wykładach mistrzów” omawiali kolejno rolę małych ojczyzn, ojczyzn prywatnych na podstawie socjologicznych obserwacji oraz wpływ Reformacji na cieszyńską ziemię. Wykłady wzbudziły żywą dyskusję wśród uczestników konferencji.

W czterodniowym programie Wolnej Szkoły przewidziano wykłady i dyskusje dotyczące zagadnień ekumenicznych, oświatowych, historycznych i socjologicznych. Zaplanowane są również warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Najnowsze wpisy