Koncert główny XVII Festiwalu Ekumenicznego

W niedzielne popołudnie 27 czerwca w kościele ewangelickim w Ustroniu odbył się koncert główny XVII Festiwalu Ekumenicznego In memoriam śp. ks. Piotra Wowry w wykonaniu Artis Symphony Orchestra połączony z odsłonięciem tablicy pamiątkowej i otwarciem muzeum im. ks. radcy Piotra Wowry.

Koncert poświęcony pamięci zmarłego w październiku 2020 roku proboszcza ustrońskiej parafii odbył się w ramach trwającego od 21 czerwca do 1 sierpnia XVII Festiwalu Ekumenicznego organizowanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu. Artis Symphony Orchestra pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna wraz z solistami: Martą Kaczmarzyk, Filipem Hauptmannem, Darią Branny, Natalią Pieszką i Wiktorią Budzińską wykonała utwory muzyki klasycznej i filmowej, przeplatane słowem wiążącym Anity Binek.

W trakcie koncertu zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago wraz z ks. Dariuszem Lerchem, proboszczem-administratorem parafii w Ustroniu odsłonili tablicę upamiętniającą śp. ks. Piotra Wowry. Słowo wspomnieniowe wypowiedział również proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa ks. Wiesław Bajger. Głos zabrał także starosta cieszyński Mieczysław Szczurek.

Podczas uroczystości otwarto również muzeum im. ks. radcy Piotra Wowry, znajdujące się na emporze ustrońskiego kościoła. Prezentowane są tam pamiątki i archiwalne dokumenty dotyczące historii parafii. Zmarły proboszcz był pomysłodawcą utworzenia tego muzeum.

Zdjęcia: Szymon Brodacki

Najnowsze wpisy