Konferencja dla nauczycieli „Ewangelicy nad Białą”

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej w związku z obchodami Jubileuszu 500 lat Reformacji 14 września 2017 roku zorganizowano konferencję dla nauczycieli pt. „Ewangelicy nad Białą”. Celem konferencji było przybliżenie dziejów Reformacji i działalności ewangelików w naszym regionie.

Po powitaniu przez Annę Niemiec-Warzechę, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, zebrani mieli możliwość wysłuchania trzech wykładów.

Piotr Kenig omówił zagadnienie „Z dziejów protestantyzmu w Bielsku-Białej”, Andrzej Kowalczyk przybliżył słuchaczom postaci „Wielkich pastorów i polskich patriotów” – ks. Leopolda Otto i bp. Juliusza Burschego, a dr Jadwiga Picha omówiła temat „W kręgu kultury czytelniczej ewangelików cieszyńskich do 1918 r.”.

Wystąpienia podsumował bp Adrian Korczago, jednocześnie dziękując prelegentom za inspirujące przemyślenia oraz dyrekcji Biblioteki za cenną inicjatywę.

Zdj. Maciej Chrobak

Najnowsze wpisy