Konferencja „Dziedzictwo kulturowe i edukacyjne Reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej”

Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 8 listopada 2017 roku odbyła się ekumeniczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kulturowe i edukacyjne Reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej” współorganizowana przez Instytut Diecezji Cieszyńskiej.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne: „Z dziejów Reformacji”, „Pedagogika i działalność edukacyjna” oraz „Z dziejów myśli reformacyjnej i kultury ewangelickiej”.

W ramach pierwszej części wykłady wygłosili: prof. PhDr. Katarína Valčová, PhD.: Princípy Lutherovej liturgickej reformy a ich uplatňovanie v súčasnej liturgickej tradícií; prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn: Druga reformacja w świecie chrześcijańskim. Historia – teologia – Kościoły; prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.: 500 lat Reformacji a edukacja, filozofia i ekumenizm w Prešove, a prof. dr hab. Bogdan Zeler omówił zagadnienie Czy istnieje literatura ewangelicka?

Drugi blok wykładów rozpoczął prof. zw. dr hab. Jarosław Kłaczkow tematem Działalność edukacyjna KEA w okresie międzywojennym. Następnie prof. dr hab. Bogusław Milerski omówił Pedagogikę emancypacyjną w perspektywie reformacji. Bp Adrian Korczago wygłosił referat pt. Dziecko w refleksji wybranych reprezentantów myśli reformacyjnej. Tę część konferencji zakończył dr hab. Marek Rembierz wystąpieniem Ekumeniczna lekcja 500. lat Reformacji w perspektywie porównawczej pedagogiki religii. O uczeniu się kultury spotkania i dialogu oraz dążeniu do pojednanej różnorodności.

Trzecia sesja konferencji Z dziejów myśli reformacyjnej i kultury ewangelickiej składała się z wykładów prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.: Odkaz reformačného humanizmu Leonarda Stockela (The Legacy of Leonard Stoeckel’s Reformation Humanism); mgr Władysławy Magiery: Wkład kobiet-ewangeliczek w rozwój społeczno-kulturowy Śląska Cieszyńskiego, ks. dr. Marcina Piętaka: Reformacja i pietyzm w myśli i dziele ks. Władysława Santariusa oraz dyskusji prof. dr hab. Józefa Budniaka i dr hab. Anieli Różańskiej pt. Świadectwo ekumeniczne – dwugłos ewangelicko-katolicki.

Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w koncercie Wyższobramskiego Chóru Kameralnego pod dyr. Piotra Sikory w kaplicy ekumenicznej Uniwersytetu Śląskiego.

Fot. ks. Łukasz Stachelek

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej