Konferencja „Dziedzictwo kulturowe i edukacyjne Reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej”

Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 8 listopada 2017 roku odbyła się ekumeniczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kulturowe i edukacyjne Reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej” współorganizowana przez Instytut Diecezji Cieszyńskiej.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne: „Z dziejów Reformacji”, „Pedagogika i działalność edukacyjna” oraz „Z dziejów myśli reformacyjnej i kultury ewangelickiej”.

W ramach pierwszej części wykłady wygłosili: prof. PhDr. Katarína Valčová, PhD.: Princípy Lutherovej liturgickej reformy a ich uplatňovanie v súčasnej liturgickej tradícií; prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn: Druga reformacja w świecie chrześcijańskim. Historia – teologia – Kościoły; prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.: 500 lat Reformacji a edukacja, filozofia i ekumenizm w Prešove, a prof. dr hab. Bogdan Zeler omówił zagadnienie Czy istnieje literatura ewangelicka?

Drugi blok wykładów rozpoczął prof. zw. dr hab. Jarosław Kłaczkow tematem Działalność edukacyjna KEA w okresie międzywojennym. Następnie prof. dr hab. Bogusław Milerski omówił Pedagogikę emancypacyjną w perspektywie reformacji. Bp Adrian Korczago wygłosił referat pt. Dziecko w refleksji wybranych reprezentantów myśli reformacyjnej. Tę część konferencji zakończył dr hab. Marek Rembierz wystąpieniem Ekumeniczna lekcja 500. lat Reformacji w perspektywie porównawczej pedagogiki religii. O uczeniu się kultury spotkania i dialogu oraz dążeniu do pojednanej różnorodności.

Trzecia sesja konferencji Z dziejów myśli reformacyjnej i kultury ewangelickiej składała się z wykładów prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.: Odkaz reformačného humanizmu Leonarda Stockela (The Legacy of Leonard Stoeckel’s Reformation Humanism); mgr Władysławy Magiery: Wkład kobiet-ewangeliczek w rozwój społeczno-kulturowy Śląska Cieszyńskiego, ks. dr. Marcina Piętaka: Reformacja i pietyzm w myśli i dziele ks. Władysława Santariusa oraz dyskusji prof. dr hab. Józefa Budniaka i dr hab. Anieli Różańskiej pt. Świadectwo ekumeniczne – dwugłos ewangelicko-katolicki.

Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w koncercie Wyższobramskiego Chóru Kameralnego pod dyr. Piotra Sikory w kaplicy ekumenicznej Uniwersytetu Śląskiego.

Fot. ks. Łukasz Stachelek

Najnowsze wpisy