Konferencja „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”

W dniach 17-18 października 2017 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz w Muzeum Historycznym w Bielsku Białej odbywa się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”.

Konferencję otworzył rektor Akademii prof. Jarosław Janicki podkreślając, że obrady wpisują się w obchody jubileuszu 500 lat Reformacji. Stwierdził, że ewangelicy wnieśli duży wkład w rozwój Bielska i okolic i w związku z tym w roku jubileuszowym warto poruszyć to zagadnienie.

Do zebranych zwrócił się także biskup Adrian Korczago, który wskazywał na wielką wartość małej ojczyzny, najbliższego otoczenia, w którym przychodzi człowiekowi żyć. Powołując się na słowa z księgi Jozuego zauważył, że ewangelicy w Bielsku i Białej wyznawali, że wraz „ze swoim domem służyć chcą Panu”.

W pierwszej części konferencji uczestnicy wysłuchali trzech wykładów. Bp Jan Szarek omówił zagadnienie „Od kontrreformacji do ekumenizmu”, nawiązując do burzliwych losów bielskich ewangelików na przestrzeni dziejów. Następnie bp Paweł Anweiler w wystąpieniu „Pokłosie luterańskich ksiąg wyznaniowych we wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” starał się ukazać korelację między wykładem wiary luterańskiej z XVI wieku a deklaracją między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i Kościołem Rzymsko-Katolickim z 1999 roku. Ponadto prof. Ewa Chojecka przybliżyła zebranym charakterystykę, architekturę i znaczenie placu ks. Marcina Lutra w Bielsku w referacie pt. „Bielski Syjon – miejsce pamięci – widziany dzisiaj”.

W programie przewidziane są również wystąpienia dotyczące działalności ewangelickich kobiet, wpływu ewangelików na rozwój przemysłowy miasta oraz archeologicznych pamiątek doby Reformacji odkrytych na terenie miasta i zamku w Bielsku.

Najnowsze wpisy