Konsekracja bp. Věslava Szpaka

W niedzielę 28 października 2018 roku w Bystrzycy (Republika Czeska) konsekrowano ks. Věslava Szpaka na biskupa Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. 

Aktu konsekracji dokonał bp Marián Čop, zwierzchnik Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej w asyście bp. Adriana Korczago, reprezentującego Diecezję Cieszyńską i bp. Tomasza Tyrlika ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Obecny był także ks. Adam Malina, prezes Synodu, który składał nowo wprowadzonemu biskupowi życzenia w imieniu całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej liczy obecnie 5 412 wiernych należących do pięciu parafii oraz dziesięciu duchownych.

Fot. Lukáš Szlaur

Najnowsze wpisy