Międzynarodowa konferencja ekumeniczna „Misyjność Kościoła – ekumenizm – tożsamość wyznaniowa”

W dniach 21-22 listopada 2017 roku w Kamieniu Śląskim i Opolu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się Międzynarodowa konferencja ekumeniczna „Misyjność Kościoła – ekumenizm – tożsamość wyznaniowa”, w której wzięli udział przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Konferencję podzielono na trzy sesje tematyczne: perspektywa eklezjalno-konfesyjna, eklezjalno-duszpasterska oraz społeczno-eklezjalna. 

W pierwszej sesji zaprezentowane zostały trzy perspektywy wyznaniowe: rzymskokatolicka, którą zreferował O. prof. zw. dr hab. Zdzisław Kijas, prawosławna opisana przez bp dr. Seraphima oraz ewangelicka, którą przedstawił bp prof. Marcin Hintz. Sesję podsumował ks. prof. Józef Budniak wystąpieniem dotyczącym doświadczeń z pogranicza wszystkich wyznań.

Druga część konferencji dotyczyła ekumenicznych aspektów realizacji misyjnego powołania. Wystąpienie wygłosił bp Andrzej Czaja, natomiast perspektywę prawosławną opisał bp dr hab. Andrzej, ewangelicką omówił bp Władysław Wolny, a rzymskokatolicką zaprezentował ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.

Trzecia sesja odbyła się w murach Wydziału Teologicznego w Opolu. Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz omówił zagadnienie pt. Problem tożsamości w wymiarze kulturowo-społecznym, a kardynał prof. dr hab. Kurt Koch zaprezentował temat Tożsamość Kościoła a realizacja jego misyjnego i ekumenicznego posłannictwa. Podsumowaniem konferencji były wystąpienia abp. prof. dr. hab. Alfonsa Nossola, który odniósł się do doświadczeń dialogów doktrynalnych oraz abp. prof. zw. dr. hab. Jerzego, będącego uczestnikiem Wszechprawosławnego Soboru.

Najnowsze wpisy