Międzynarodowa konferencja ekumeniczna „Misyjność Kościoła – ekumenizm – tożsamość wyznaniowa”

W dniach 21-22 listopada 2017 roku w Kamieniu Śląskim i Opolu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się Międzynarodowa konferencja ekumeniczna „Misyjność Kościoła – ekumenizm – tożsamość wyznaniowa”, w której wzięli udział przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Konferencję podzielono na trzy sesje tematyczne: perspektywa eklezjalno-konfesyjna, eklezjalno-duszpasterska oraz społeczno-eklezjalna. 

W pierwszej sesji zaprezentowane zostały trzy perspektywy wyznaniowe: rzymskokatolicka, którą zreferował O. prof. zw. dr hab. Zdzisław Kijas, prawosławna opisana przez bp dr. Seraphima oraz ewangelicka, którą przedstawił bp prof. Marcin Hintz. Sesję podsumował ks. prof. Józef Budniak wystąpieniem dotyczącym doświadczeń z pogranicza wszystkich wyznań.

Druga część konferencji dotyczyła ekumenicznych aspektów realizacji misyjnego powołania. Wystąpienie wygłosił bp Andrzej Czaja, natomiast perspektywę prawosławną opisał bp dr hab. Andrzej, ewangelicką omówił bp Władysław Wolny, a rzymskokatolicką zaprezentował ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.

Trzecia sesja odbyła się w murach Wydziału Teologicznego w Opolu. Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz omówił zagadnienie pt. Problem tożsamości w wymiarze kulturowo-społecznym, a kardynał prof. dr hab. Kurt Koch zaprezentował temat Tożsamość Kościoła a realizacja jego misyjnego i ekumenicznego posłannictwa. Podsumowaniem konferencji były wystąpienia abp. prof. dr. hab. Alfonsa Nossola, który odniósł się do doświadczeń dialogów doktrynalnych oraz abp. prof. zw. dr. hab. Jerzego, będącego uczestnikiem Wszechprawosławnego Soboru.

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej