Międzynarodowa konferencja poświęcona ks. sen. Karolowi Kuliszowi

5 września w Ligotce Kameralnej (Republika Czeska) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Duszpastersko-diakonijne ślady działalności ks. seniora Karola Kulisza po obu stronach Olzy” zorganizowana przez Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej wspólnie z Diecezją Cieszyńską.

Konferencję rozpoczęto nabożeństwem z Wieczerzą Pańską, w którym czynnie uczestniczyli duchowni obu Kościołów – bp Tomasz Tyrlik, bp Władysław Volny i ks. Bogusław Firla oraz bp Jerzy Samiec, bp Adrian Korczago, ks. Marek Londzin i siostra przełożona Ewa Cieślar.

W dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchali trzech referatów: dr Łukasz Barański omówił Teologiczne aspekty Porządku kościelnego Wacława Adama z 1568 roku, emerytowany dyrektor Diakonii Śląskiej Czesław Santarius zaprezentował Recepcję działalności ks. sen. Karola Kulisza w Czechosłowacji, a ks. Emil Gajdacz, emerytowany dyrektor Domu opieki w Dzięgielowie przedstawił temat Recepcja działalności ks. sen. Karola Kulisza w Polsce. Na zakończenie tej części uczestnicy wzięli udział w dyskusji dotyczącej zaprezentowanych referatów.

Po południu zebrani odwiedzili Dom Opieki „Sarepta” oraz poznali lepiej historię i współczesność ewangelików w Ligotce Kameralnej. Na zakończenie konferencji w kościele z programem muzycznym wystąpił kwartet dęty z Oldrzychowic (Republika Czeska) oraz ks. Piotr Sztwiertnia wraz z Piotrem Glajcarem.

Następna konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej odbędzie się 3 października w Bładnicach.

Fot. Tomasz Samiec ŚKEAW/archiwum diecezji

Najnowsze wpisy