Modlitwy Światowej Federacji Luterańskiej w związku z epidemią koronawirusa

Modlitwa przyczynna w tej nadzwyczajnej sytuacji przygotowana przez Światową Federację Luterańska – Wspólnotę Kościołów na niedzielę Laetare.

W czasie dystansu i unikania fizycznego kontaktu, gdy ciało Chrystusa nie może spotkać się w jednym miejscu, zbieramy się przez Ducha Świętego w naszych różnych miejscach – domach, mieszkaniach, pokojach – i wołamy do Ciebie: Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Daj odwagę i mądrość krajowym rządom i władzom lokalnym, by dla dobra wszystkich wprowadzały w życie regulacje dotyczące zdrowia publicznego i by wzmacniały wysiłki mające powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, na którego narażony jest każdy człowiek. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Tchnij w swój Kościół ducha miłości i powściągliwości, by niestrudzenie wspierał i promował regulacje i ograniczenia dla dobra wszystkich. Umocnij nasze świadectwo, byśmy mogli się stać przykładami współczującego samoograniczenia. Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Zmiłuj się, Boże! Uzdrawiaj chorych, wzmacniaj starszych i bezbronnych, chroń wszystkich przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Zmiłuj się, Boże! Wspieraj i chroń wszystkich pracowników służby zdrowia oraz tych, którzy służą chorym i osobom należącym do grup ryzyka. Pamiętamy zwłaszcza o uchodźcach i tych, którzy im dzisiaj służą. Wzmocnij wszystkie instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne. Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Zmiłuj się, Boże! Pociesz i wzmocnij tych, którzy są sami i odizolowani, którzy cierpią z samotności i niepokoju. Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Zmiłuj się, Boże, nad całą ludzką rodziną i nad swoim stworzeniem, a zwłaszcza wysłuchaj naszych osobistych modlitw, które wypowiadamy teraz na głos lub w ciszy naszych serc […] Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Napełnij każde serce ufnością w Twoją łaskę, która nas wyzwala i łączy we wspólnocie w jednym ciele Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Ześlij swego Ducha Świętego, odnów swój Kościół w modlitwie i solidarności ze wszystkimi jego bliźnimi. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Pamiętaj w swoim miłosierdziu o wszystkich, którzy umarli i dziś umrą [chwila ciszy]. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Modląc się, ufamy Twojemu wielkiemu miłosierdziu i Twej bezwarunkowej obietnicy, że zawsze będziesz z nami. Amen!

Tłumaczenie: Ewa Sojka, Jerzy Sojka

Modlitwa wstawiennicza ŚFL z 14 marca 2020 roku:

O Boże, nasz Uzdrowicielu, okaż współczucie całej ludzkiej rodzinie pogrążonej w chaosie i obarczonej chorobą i strachem. Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Przyjdź nam z pomocą, gdy koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie, ulecz chorych, wspieraj ich rodziny i przyjaciół i chroń ich przed zarażeniem. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Obdarz nas duchem miłości i powściągliwości, abyśmy mogli się zjednoczyć, dążąc do kontroli nad koronawirusem i wyeliminowania go. Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Spraw, abyśmy byli czujni, uważni i aktywni w zwalczaniu wszystkich chorób, malarii, dengi, HIV i AIDS, i innych, które powodują cierpienie i często prowadzą do śmierci wielu osób. Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Uzdrów nasz egocentryzm i obojętność, która sprawiają, że martwimy się tylko wtedy, gdy zagraża nam wirus, daj nam przezwyciężyć bojaźliwość i strach, przez które zbyt łatwo ignorujemy naszych bliźnich. Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Wzmocnij i zachęć tych, którzy pracują w publicznej służbie zdrowia i w zawodach medycznych: opiekunów, pielęgniarki, asystentów, lekarzy i wszystkich, którzy oddają się opiece nad chorymi i ich rodzinami. Usłysz nasze wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Inspiruj, daj mądrość i nadzieję wszystkim badaczom skupionym na opracowaniu szczepionki. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Zadbaj o wszystkich pracowników i właścicieli firm, którzy tracą środki utrzymania z powodu zamknięcia ich zakładów, kwarantanny, zamkniętych granic i innych ograniczeń… Chroń i strzeż tych, którzy muszą podróżować. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Prowadź przywódców narodów, aby mówili prawdę, powstrzymuj rozprzestrzenianie się dezinformacji i działaj sprawiedliwie, aby cała Twa rodzina mogła zaznać uzdrowienia. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Uzdrawiaj nasz świat, uzdrawiaj nasze ciała, wzmacniaj nasze serca i umysły, a wśród chaosu daj nam nadzieję i pokój. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Łagodnie weź w swe dłonie tych wszystkich, którzy zmarli i którzy dziś umrą, pociesz ich bliskich w rozpaczy. Usłysz nasz wołanie, Boże. Wysłuchaj naszej modlitwy.

Pamiętaj w swej miłości o całej swej rodzinie, całym rodzaju ludzkim i całym swoim stworzeniu. Amen!

Tłumaczenie: Ewa i Jerzy Sojka

Najnowsze wpisy