Nabożeństwo reformacyjne w Wiśle

31 października 2023 roku odbyło się wspólne nabożeństwo reformacyjne wszystkich parafii wiślańskich.

Nabożeństwo w Pamiątkę Reformacji zgromadziło w kościele ap. Piotra i Pawła luteran ze wszystkich parafii ewangelickich w Wiśle. W liturgii czynny udział wzięli wiślańscy duchowni. Kazanie na podstawie Psalmu 23 wygłosił natomiast zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago, który zadał szereg pytań: „Czy przypatrując się sobie, kontynuatorom ewangelickich postaw  życiowych, nadal odkrywamy w sobie gotowość do składania wyznania: Pan jest pasterzem moim? (…) Czy nadal bucha w nas pewność Bożego działania? Czy czujemy się częścią, cenną częścią Jego owczarni, odkupioną nie srebrem, ani złotem, ale krwią Jego świętą? (…) Pielgrzymie XXI wieku polegający na różnych przewodnikach, których sobie obrałeś, którym zaufałeś, w których ślepo jesteś zapatrzony – obudź się ze snu ułudy, a zajaśnieje ci Chrystus. Wówczas odnajdziesz siłę  w słowach: Pan jest moim pasterzem i nie brak mi niczego”.

Wśród zgromadzonych obecny był także burmistrz Wisły, a zarazem kurator Diecezji Cieszyńskiej Tomasz Bujok. Muzyczną oprawę nabożeństwa przygotowali: organistka Dorota Gaś, chóry parafialne z Wisły i Wisły Głębiec oraz Orkiestra Misyjna.

Pamiątka Reformacji to dziękczynienie za odnowę Kościoła, czego symbolem stało się ogłoszenie 31 października 1517 r. przez ks. dra Marcina Lutra w Wittenberdze 95 tez. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła.

Tekst: oparte na poście na Facebooku parafii ewangelickiej w Wiśle

Zdjęcia: Facebook parafii ewangelickiej w Wiśle

Najnowsze wpisy