Noworoczne spotkanie w bielskim ratuszu

W bielskim ratuszu 23 stycznia 2024 r. odbyło się doroczne spotkanie duchowieństwa ewangelickiego, katolickiego, prawosławnego i grekokatolickiego z radnymi miejskimi na czele z władzami Bielska-Białej.

Po prezentacji dorobku mijającej kadencji przedstawionej przez prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, głos zabrała przewodnicząca miasta Dorota Piegzik-Izydorczyk, przekazują najlepsze życzenia. Tradycyjne noworoczne życzenia władzom miasta przekazali biskupi dwóch wyznań.

Bp Roman Pindel ukazał biblijny obraz miasta, nawiązując do współczesnych oblicz kulturowych i religijnych miast różnej szerokości geograficznej, życząc „Bożego pokoju, odporności w obliczu przeciwności oraz wytrwałości w trosce o dobro wspólne i potrzebujących”.

Bp Adrian Korczago w oparciu fragmentu 12. rozdziału Listu do Hebrajczyków zwracał uwagę na potrzebę zaangażowanego składania świadectwa wiary  wbrew chaosowi, zwątpieniu, przeciwnościom, by zatroskanie o pokój i budowanie wspólnoty nie było abstrakcją, lecz codziennym zadaniem ludzi wiary.

Zdjęcia: Magazyn Samorządowy

Najnowsze wpisy