Obrady Synodu Diecezjalnego w Wiśle

18 listopada w Wiśle odbyła się jesienna II sesja VI kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej, w której udział wzięło niemal 100 synodałów.

Prowadzący Synod bp Adrian Korczago podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi aktualnej sytuacji diecezji i zachęcił zebranych do aktywnego uczestnictwa w grupach dyskusyjnych. Ponadto ks. Łukasz Ostruszka, ks. Marcin Ratka-Matejko oraz ks. Marek Michalik zaprezentowali nową stronę internetową diecezji oraz omówili aplikację mobilną „Mój Kościół” i zachęcili synodałów do korzystania z niej. Zebrani wybrali także Annę Wantulok jako przedstawiciela Synodu do Rady Diakonii Cieszyńskiej oraz powołali na wniosek bp Adriana Korczago diecezjalny zespół ds. obchodów 100-lecia niepodległości Polski w składzie: Danuta Szczypka, Renata Czyż, Marcin Gabryś, Tomasz Bujok, Sylwia Cieślar, ks. Łukasz Ostruszka. W pracach zespołu będzie także uczestniczył bp Adrian Korczago. Podczas obrad zatwierdzono także budżet diecezji na rok 2018 oraz przyjęto ślubowanie dwóch członków Synodu – ks. Henryka Macha i ks. Michała Matuszka.

W drugiej części spotkania zebrani dyskutowali w grupach dyskusyjnych o wykorzystaniu nowoczesnych mediów komunikacyjnych w pracy parafialnej i diecezjalnej, działalności społecznej i zaangażowaniu ewangelików w przestrzeni samorządowej, aktywności świeckich osób w parafii, działalności śpiewaczej oraz o planowanych obchodach 100-lecia niepodległości.

Synod zakończyło nabożeństwo spowiednio-komunijne w kościele ap. Piotra i Pawła, podczas którego kazanie spowiednie wygłosił ks. radca Waldemar Szajthauer. Po nabożeństwie odbył się koncert organowy „Wierzyć mię Panie ucz” w wykonaniu Tomasza Plocha, zorganizowany dzięki współpracy z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej