Obrady Synodu Diecezjalnego w Wiśle

18 listopada w Wiśle odbyła się jesienna II sesja VI kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej, w której udział wzięło niemal 100 synodałów.

Prowadzący Synod bp Adrian Korczago podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi aktualnej sytuacji diecezji i zachęcił zebranych do aktywnego uczestnictwa w grupach dyskusyjnych. Ponadto ks. Łukasz Ostruszka, ks. Marcin Ratka-Matejko oraz ks. Marek Michalik zaprezentowali nową stronę internetową diecezji oraz omówili aplikację mobilną “Mój Kościół” i zachęcili synodałów do korzystania z niej. Zebrani wybrali także Annę Wantulok jako przedstawiciela Synodu do Rady Diakonii Cieszyńskiej oraz powołali na wniosek bp Adriana Korczago diecezjalny zespół ds. obchodów 100-lecia niepodległości Polski w składzie: Danuta Szczypka, Renata Czyż, Marcin Gabryś, Tomasz Bujok, Sylwia Cieślar, ks. Łukasz Ostruszka. W pracach zespołu będzie także uczestniczył bp Adrian Korczago. Podczas obrad zatwierdzono także budżet diecezji na rok 2018 oraz przyjęto ślubowanie dwóch członków Synodu – ks. Henryka Macha i ks. Michała Matuszka.

W drugiej części spotkania zebrani dyskutowali w grupach dyskusyjnych o wykorzystaniu nowoczesnych mediów komunikacyjnych w pracy parafialnej i diecezjalnej, działalności społecznej i zaangażowaniu ewangelików w przestrzeni samorządowej, aktywności świeckich osób w parafii, działalności śpiewaczej oraz o planowanych obchodach 100-lecia niepodległości.

Synod zakończyło nabożeństwo spowiednio-komunijne w kościele ap. Piotra i Pawła, podczas którego kazanie spowiednie wygłosił ks. radca Waldemar Szajthauer. Po nabożeństwie odbył się koncert organowy “Wierzyć mię Panie ucz” w wykonaniu Tomasza Plocha, zorganizowany dzięki współpracy z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

Najnowsze wpisy