Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Mikołajkach

Od 25 do 27 czerwca 2018 roku w Mikołajkach odbyła się doroczna Ogólnopolska Konferencja Duchownych pt. „Świadectwo wypływające z duchowości”, w której uczestniczyli także duchowni z Diecezji Cieszyńskiej

W poniedziałek na rozpoczęcie konferencji modlitwę wieczorną poprowadził ks. Piotr Sztwiertnia, a następnie odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów.

Wtorek rozpoczął się nabożeństwem z liturgią młodzieżową prowadzonym przez zespół „Pastores” (składający się z sześciu duchownych Diecezji Katowickiej), a kazanie wygłosił bp Paweł Hause, zwierzchnik Diecezji Mazurskiej. Następnie ks. Karol Długosz zaprezentował efekty współpracy Kościoła z Centralnym Archiwum Ewangelickim w Berlinie.

Centralnym punktem konferencji były dyskusje dotyczące różnych rodzajów duchowości. Duchowni w dwóch turach omawiali duchowość feministyczną, przebudzeniową, wysokokościelną i ekologiczną. Ponadto ks. Adam Malina przekazał zebranym informację z prac Synodu na temat konfirmacji oraz planów wprowadzenia nowych perykop kazalnych. Dzień zakończył się modlitwą wieczorną dk. Marty Zachraj.

Modlitwę poranną w środę poprowadził ks. Andrzej Dyczek. Następnie bp Jerzy Samiec przekazał duchownym aktualia kościelne, dotyczące m.in. bieżącej sytuacji w Kościele oraz polityki ochrony danych osobowych – szczegółowe informacje w związku z RODO omówił dr Michał Hucał, przewodniczący Komisji Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP.

Zdj. Beata Michałek

Najnowsze wpisy