Po lewej stronie Olzy – losy polskich ewangelików po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku

Po lewej stronie Olzy – losy polskich ewangelików po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku

 

Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim odegrali bardzo ważną rolę w procesie przekształcania tradycyjnego społeczeństwa feudalnego w nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Zakładali szkoły wyznaniowe, organizacje społeczne, stali u początków prasy cieszyńskiej, uczestniczyli w życiu gospodarczym, oświatowym, kulturalnym, wydawniczym, politycznym i w wielu innych formach życia społecznego.

Zachęcamy do lektury artykuły Józefa Szymeczka w najnowszym numerze Zwiastuna Ewangelickiego.

Najnowsze wpisy