Pogrzeb śp. bp. Rudolfa Pastuchy

20 września 2022 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się pogrzeb śp. bp. Rudolfa Pastuchy – emerytowanego zwierzchnika Diecezji Katowickiej.

14 września 2022 w Bytomiu Miechowicach, dwa dni przed swoimi urodzinami zmarł bp Rudolf Pastucha – emerytowany zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelickiego.

Zgromadzonych na pogrzebie przywitał proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska. Liturgię wstępną prowadzili: ks. Ryszard Pieron z Lasowic Małych oraz ks. Jan Kurko z Miechowic. Podczas uroczystości pogrzebowych wystąpił chór parafialny Hażlach-Zamarski pod dyrekcją Krystyny Penkały oraz Ewangelicki Chór Kościelny z Cieszyna pod dyrekcją diakon Joanny Sikora.

Kazanie wygłosił Biskup Kościoła Jerzy Samiec, który swoje zwiastowanie oparł na fragmencie biblijnym wyjętym z Ewangelii Jana 15,16: „Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam”. Kaznodzieja przypomniał zarówno prywatne aspekty biografii zmarłego biskupa, jak i te związane ze służbą w Kościele. Podkreślał ogromne znaczenie powołania w życiu śp. bp. Rudolfa Pastuchy, jego pracowitość i zaangażowanie.

Mowę pogrzebową wygłosił także Biskup Diecezji Katowickiej Marian Niemiec, który nawiązał do słów wyjętych z Listu do Rzymian 14,7-9: „Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Jeśli bowiem żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli zaś umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy też umieramy, należymy do Pana. Po to przecież Chrystus umarł i ożył, aby panował nad umarłymi i żyjącymi”. Biskup podkreślił, że były zwierzchnik jego diecezji był gotowy do odpowiadania na Boże powołanie, napotykając przez to na wiele wyzwań, którym wytrwale stawiał czoła.

Liturgię końcową odprawili: ks. Marcin Brzóska, ks. radca Henryk Reske i bp Jerzy Samiec.

Po uroczystości w kościele Jezusowym trumna została przewieziona na cmentarz w Zamarskach, gdzie dokonano pochówku. W imieniu Diecezji Cieszyńskiej z powodu choroby bp. Adriana Korczago, słowa pożegnania wypowiedział i zmówił modlitwę ks. radca Waldemar Szajthauer, który przez wiele lat współpracował w katowickiej diecezji z bp. Rudolfem Pastuchą.

Biografia śp. bp. Rudolfa Pastuchy

Śp. biskup Rudolf Pastucha urodził się 16 września 1936 roku w Zamarskach na Śląsku Cieszyńskim jako syn Emilii z domu Chmiel i Rudolfa Pastuchy. Zmarł 14 września 2022 roku w Bytomiu-Miechowicach.

W swoim zborze w Zamarskach był nauczycielem szkółek niedzielnych i aktywnych członkiem chóru kościelnego, również jako jego dyrygent. Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Cieszynie. W latach 1954-1959 pracował w Cieszyńskiej Fabryce Narzędzi. W latach 1956-1958 odbywał zasadniczą służbę wojskową. Ukończył teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z siedzibą w Chylicach w 1963 roku. Został ordynowany 20 października 1963 roku w Warszawie przez bp. Andrzeja Wantułę.

Z dniem ordynacji został skierowany jako wikariusz diecezjalny do parafii w Lasowicach Wielkich na Opolszczyźnie z filiałami: w Lasowicach Małych, Zawadzkiem, Oleśnie i Fosowskiem. W roku 1969 został proboszczem administratorem tej parafii, a w roku 1975 wybrany na jej proboszcza. W latach 1971-1979 proboszcz administrator parafii w Wieluniu.

W roku 1980 wybrany na proboszcza parafii w Bytomiu Miechowicach gdzie służył do przejścia na emeryturę w roku 2002. W tej parafii rozpoczął starania o odzyskanie kompleksu budynków diakonijnych wybudowanych na początku wieku przez Matkę Ewę, wybudował nowy dom parafialny oraz nowy Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”.

W latach 1978-1981 delegat do Synodu Kościoła, gdzie był przewodniczacym synodalnych komisji: ewangelizacyjno-misyjnej i młodzieżowej. W latach 1974-1981 był konseniorem (zastępcą) zwierzchnika diecezji katowickiej ks. Alfreda Hauptmana.

W roku 1981 wybrany na seniora (zwierzchnika) diecezji katowickiej. W 1992 roku został wybrany na biskupa Diecezji Katowickiej. Konsekracja odbyła się 17 maja 1992 roku w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, której dokonał bp Jan Szarek, w asyście bp. Józefa Pośpiecha i bp. Pawła Anweilera.

źródło biografii: www.luteranie.pl

zdjęcia: YouTube/Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

Najnowsze wpisy