Posiedzenie Niemieckiego Komitetu Krajowego ŚFL w Krakowie

W dniach 9-11 stycznia 2023 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Niemieckiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej. We wtorek 10 stycznia 2023 roku uczestniczył w nim bp Adrian Korczago.

Biskup wziął udział w spotkaniu dotyczącym analizy dokumentu o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich, uroczystej kolacji Konferencji Biskupów i uczestników Niemieckiego Komitetu Krajowego, a także w wieczornym koncercie „W drodze do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej” przygotowanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Krakowie. Podczas koncertu w ewangelickim kościele św. Marcina wystąpił kwartet The Violin Concert. Słowa powitania i pożegnania wypowiedzieli: proboszcz parafii w Krakowie ks. Łukasz Ostruszka wraz z radną parafialną Joanną Godfrejów, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, przedstawicielka Polskiego Krajowego Komitetu Organizacji Zgromadzenia Zofia Niemczyk.

Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago dokonał podsumowania dnia, w którym m.in. zwiedzano Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz dyskutowano na temat stosunków chrześcijańsko-żydowskich:

Wizyta  w Auschwitz jest dla mnie każdorazowo szczególnym czasem ścierania się całej palety emocji, w tym wielu bardzo negatywnych. Ius talionis (prawo odwetu) przysłania mi niejednokrotnie potrzebę przebaczania i miłości kierowanej nawet do wroga. Wyraźnie czuję jak ograniczone zostaje przeżywanie szalom. Wówczas wiem, że bez wewnętrznej walki się nie obędzie.

Czy ma to miejsce jedynie podczas wizyt w Auschwitz i miejscach temu podobnych? Z iloma obrazami pełnymi okrucieństwa i przemocy bywamy codziennie konfrontowani? Z jaką częstotliwością naruszone zostaje doświadczanie życiodajnego szalom? Czy w ogóle jeszcze nad tym się zastanawiamy? Może potrzeba nam więcej wizyt w takich miejscach jak Auschwitz?

Zakładam, że nie mamy wątpliwości: by stać się beneficjentami szalom i w pełni korzystać z jego mocy potrzeba nam pojednania ponad istniejącymi w naszych relacjach podziałami.

Pojednanie jest finałem długiego procesu wybaczania i przebaczania. Nie zawsze do niego dochodzi. Pojednanie nie jest jakby mogło się wydawać czymś nienaruszalnym. A my często zachowujemy się jakby było. Pojednanie pomiędzy Polakami a Niemcami, to nie tylko Krzyżowa 12.11.1989, to nie jedynie Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl. Pojednanie, to długi proces dojrzewania do tego momentu, ale to także 34 lata później. Pojednanie to proces. A ten posiada różne fazy, charakteryzuje się niejednolitym natężeniem. W teorii pojednania nie nazwaliśmy jeszcze poszczególnych faz, tak jak w przypadku żałoby uczyniła to Elisabeth Kubler-Ross. Nie mam najmniejszych złudzeń, a wypowiedzi polityków to niestety potwierdzają – musimy intensywnie pracować nad pojednaniem, walczyć o nie, chronić je przed najrozmaitszymi atakami, by w pełni cieszyć się szalom.

Dzisiejsze spotkanie i związane z nim poczynione doświadczenia są nierozerwalną częścią procesu pojednania.

Dźwięki usłyszanej muzyki, która jak stwierdził Luter ma afektywny charakter, nastroiły nasze wnętrza, by były gotowe do walki o pojednanie, motywowały nas do jego ochrony, zachęcały do pielęgnowania wielkiej szansy, jaką Bóg nas poprzez pojednanie obdarował.

Życzę wszystkim, by czuli się zachęceni do działań na rzecz pojednania między narodami, między religiami, po prostu pomiędzy ludźmi.

A Boży pokój, szalom, niech wypełnia nasze myśli i serca”.

Wiceprzewodnicząca Niemieckiego Komitetu Narodowego, a zarazem Biskup Kościoła Krajowego w północnych Niemczech Kristina Kühnbaum-Schmidt wypowiedziała słowa podziękowania w imieniu zagranicznych gości, a także podzieliła się refleksją dotyczącą pobytu z Auschwitz i zmówiła modlitwę oraz udzieliła błogosłwienstwa.

W trzydniowym posiedzeniu udział wzięło około 80 uczestników. Wśród nich znaleźli się delegaci jedenastu niemieckich Kościołów członkowskich ŚFL, jak również przedstawiciele Kościołów nienależących do Niemieckiego Komitetu Narodowego. Obecni byli również członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, w tym Konferencji Biskupów: Biskup Kościoła Jerzy Samiec, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago, Biskup Diecezji Wrocławskiej Waldemar Pytel, Biskup Diecezji Mazurskiej Paweł Hause, przedstawiciele wyznania żydowskiego i Kościołów ŚFL z Europy Środkowej i Zachodniej.

Zadaniem komitetu jest przygotowanie niemieckich Kościołów członkowskich do XIII Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Uczestnicy trzydniowego posiedzenia koncentrowali się na aspekcie stosunków chrześcijańsko-żydowskich.

Najnowsze wpisy