Poświęcenie nowej siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

4 października 2018 roku poświęcono nową siedzibę Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz uroczyście rozpoczęto nowy rok akademicki 2018/2019. W uroczystościach uczestniczył bp Adrian Korczago – wykładowca i członek Senatu tej uczelni.

Nowy budynek po przemówieniu prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Jerzego Samca poświęcili reprezentanci poszczególnych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej w tradycji ewangelickiej, starokatolickiej i prawosławnej, a także biskup Kościoła zielonoświątkowego. W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego siedzibę poświęcili wszyscy obecni na uroczystości biskupi luterańscy.

Następnie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne prowadzone przez przedstawicieli trzech sekcji – ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej. Słowo Boże zwiastował bp prof. Marcin Hintz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego zebranych powitał rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski, który w swoim przemówieniu wskazywał, że nową siedzibę uczelni otwarto w jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Ponadto dokonano immatrykulacji nowych studentów. Wykład inauguracyjny pt. „Duch Święty – piękno i nadzieja” wygłosił zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita prof. Sawa. Po wykładzie hierarcha odznaczył rektora ChAT ks. prof. Bogusława Milerskiego prawosławnym orderem św. Marii Magdaleny II stopnia.

W uroczystości udział wzięli rektorzy i prorektorzy warszawskich uczelni, wykładowcy i studenci ChAT oraz przedstawiciele innych uczelni teologicznych i politycy.

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy i starokatoliccy, a także pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. W jej ramach działają dwa wydziały: teologiczny i pedagogiczny.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna powstała w 1954 r. i jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo działała w budynku Ewangelickiego Domu Opieki „Tabita” w Chylicach pod Warszawą, a przez ostatnie pięćdziesiąt lat w siedzibie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Miodowej w Warszawie. Od roku akademickiego 2018/2019 siedziba akademii znajduje się przy ul. Broniewskiego.

Fot. Michał Karski/Mirosława Weremiejewicz

Najnowsze wpisy