Pożegnanie ks. Ingrid Drost von Bernewitz

W piątek 28 czerwca 2019 roku w Braunschweigu (Niemcy) miało miejsce pożegnanie przechodzącej na emeryturę ks. Ingrid Drost von Bernewitz, wieloletniej inspektor studiów dokształceniowych tamtejszego Seminarium Kaznodziejskiego (Prediger-Seminar Braunschweig). W uroczystości uczestniczył bp Adrian Korczago.

Słowo Boże na podstawie przypowieści o siewcy zwiastował ks. Dieter Rammler, dyrektor Ewangelickiej Akademii Opata Jerusalem (Evangelische Akademie Abt Jerusalem). Nawiązał w ten sposób do wygłoszonego wraz z ks. Ingrid Drost von Bernewitz kazania dialogicznego na rozpoczęcie wspólnej służby w Seminarium przed 19 laty.

Na uroczystość przybyło ponad 100 osób związanych z pracą Seminarium Kaznodziejskim: wikariusze kształcący się w jej murach, wykładowcy, współpracownicy, przyjaciele. Słowa podziękowania w imieniu władz Kościoła oraz własnym wypowiedział nadradca kościelny ks. Thomas Hofer, podkreślając szczególne zasługi odchodzącej na emeryturę duchownej zarówno dla procesu kształcenia w zakresie homiletycznym i w Atelier Sprache.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy spotkali się w krużganku akademii składając życzenia i wypowiadając w stronę ks. Ingrid podziękowania. Wskazywano, że nadawała ona, jako animatorka, szczególny, niepowtarzalny styl organizowanym spotkaniom, seminarium, sympozjom i konferencjom. Za każdym razem wyrażała potrzebę dbania o kulturę słowa. Warto podkreślić, że uroczystość odbyła się w dniu 80. urodzin jej męża.

Bp Adrian Korczago, będący jedynym gościem z zagranicy, z wdzięcznością wspominał lata współpracy, której beneficjentami byli duchowni, a także studenci teologii ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którzy w 2011 roku odwiedzili Braunschweig i uczestniczyli w warsztatach homiletyki dramaturgicznej. 

Idea powstania „Atelier Sprache” zrodziła się jesienią 2001 roku w brunszwickim Predigerseminar. Inicjatorami tego przedsięwzięcia było pięć osób, które debatowały na temat kultury mówienia i mowy w Kościele. Wśród nich znalazł się dyrektor wspomnianego seminarium Dieter Rammler, inspektor nauczania Ingrid Drost von Bernewitz, pisarz i wykładowca Heinz Kattner, profesor Uniwersytetu w Erlangen Martin Nicol, aktor i trener wymowy Gerd Zietlow. Grono to zastanawiało się, w jaki sposób rodzi się jedyna w swoim rodzaju, odnowiona, zachęcająca, ożywcza mowa.

„Atelier Sprache”, to opis programu. W atelier tworzy się przestrzeń dla mowy wiary i eksperymentuje w zakresie sztuki mówienia. W warsztacie sztuki jest miejsce na teologiczny dyskurs, a zarazem typowo warsztatową pracę. W roku 2002 założono samodzielne stowarzyszenie pod tą samą nazwą z siedzibą w Braunschweigu. Ma ono na celu kształcenie duchownych. Organizowane są seminaria, sympozja, sesje. Zasada homiletyki dramaturgicznej wprowadzana jest w życie bardzo konkretnie. „Atelier Sprache” prowadzi intensywny, ekumeniczny, a zarazem międzynarodowy dyskurs w zakresie homiletyki akademickiej i praktycznej, czyniąc to w nadziei, że poprzez różnorodność inicjatyw  „uskrzydli”  współczesną homiletykę europejską.

Zdjęcia: Thomas Hirsch-Hüffell

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej