Prof. Józef Buzek patronem 2023 roku na Śląsku

19 grudnia 2022 roku Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił, że patronem roku 2023 będzie postać związana ze Śląskiem Cieszyńskim, luteranin, prof. Józef Buzek. Inicjatywę wniósł radny sejmiku Andrzej Molin.

Józef Buzek (1873-1936) był statystykiem, ekonomistą, politykiem, posłem na Sejm Ustawodawczy i senatorem I kadencji w II RP. Urodził się 16 listopada 1873 roku w Końskiej. Był absolwentem gimnazjum w Cieszynie, studiował w Krakowie, w Wiedniu oraz we Lwowie. Nosił tytuł profesora zwyczajnego nauki i prawa administracyjnego. Był krewnym premiera Jerzego Buzka.

W polityce znany był jako członek Ligi Narodowej, należał do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, był posłem do sejmu austriackiego, w którym należał do Koła Polskiego będąc jego wiceprzewodniczącym. Był generalnym referentem Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu, a także ekspertem delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku zajmującym się zagadnieniami gospodarczymi. Był dyrektorem Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. W latach 1919–1922 sprawował mandat posła na Sejm z listy PSL „Piast”. Zgłosił projekt konstytucji Polski jako państwa federalnego, który został odrzucony przez Sejm. W 1920 współpracował przy tworzeniu Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. W latach 1922–1927 był senatorem. 27 listopada 1929 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

zdj. A. Grygiel (śląskie.pl), wikipedia.pl

Najnowsze wpisy