Reformacja na znaczkach pocztowych

Wystawa została zainicjowana przez jej autora ks. dra Atille Kocsisa, kuratora parafii ewangelickiej w Ustroniu a zarazem przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Marcina Janika, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu ks. Dariusza Lercha, stowarzyszenie Projekt Ustroń oraz Muzeum Ustrońskie.

W uroczystości otwarcia wystawy uczestniczył burmistrz miasta Ustroń Przemysław Korcz, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp dr Adrian Korczago, bp Marek Izdebski, ks. dr Atilla Kocsis oraz jego syn ks. Aron Kocsic z parafii reformowanej w Hajdunanas, ks. Dariusz Lerch oraz radni miejscy i parafialni.

Wystawę można podziwiać jeszcze przez 2 tygodnie w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego w Ustroniu.

Ks. dr Attila Kocsis jest reformowanym pastorem od 44 lat, służącym na różnych stanowiskach i w różnych dziedzinach. Jest byłym pastorem kongregacyjnym, dyrektorem agencji charytatywnych i społecznych, pastorem misyjnym w amerykańskiej służbie zagranicznej i urzędnikiem ds służby w węgierskiej diasporze.

Studiował w Debreczynie (Węgry), Princeton (USA), Kolozsvár (Rumunia). Mieszka w Debreczynie, jego żona również jest pastorem, mają pięcioro dzieci i pięcioro wnucząt.

Kolekcjonowanie znaczków jest jednym z jego ulubionych hobby od dzieciństwa. Obecnie posiada cztery kolekcje tematyczne:

– Znaczki przedstawiające kościoły i klasztory,

– Znaczki bożonarodzeniowe z różnych krajów świata, wydane przez prawie 200 krajów,

– Biblia na znaczkach – historie, miejsca, symbole, wersety biblijne, grafika biblijna na znaczkach,

– Reformacja na znaczkach – emisje znaczków z prawie 100 krajów przedstawiające Reformację i związane z nią postacie historyczne, miejsca, znaczki z okazji 500. rocznicy.

Ta ostatnia kolekcja, która od 2017 roku trafia do Ustronia po wystawach w Wiedniu, Klużu-Napoce i kilku na Węgrzech, jest pierwszą z serii znaczków z przeszłości. Kolekcja, zawierająca również ciekawostki z historii poczty i kościoła, podzielona jest na kilka działów tematycznych.

– Preformacja i jej postacie – Hutter, Jan Hus i bracia czescy, Erazm,

– Marcin Luter i jego czasy,

– Jan Kalwin i jego czasy,

– Rozprzestrzenianie się reformacji w Europie – od Wielkiej Brytanii po Siedmiogród, od Skandynawii po Bałkany,

– Reformacja na Węgrzech,

– Reformacja i Biblia – Johannes Gutenberg, wydania Biblii

– Znaczki związane z jubileuszem 500-lecia Reformacji

Kolekcja ma na celu upamiętnienie 506. rocznicy Reformacji, historycznych związków między narodami polskim i węgierskim oraz wzajemnej służby naszych kościołów reformacyjnych w krzewieniu Ewangelii.

Najnowsze wpisy