Reformacyjne nabożeństwo młodzieżowe

W Pamiątkę Reformacji, 31 października 2021 roku w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu odbyło się nabożeństwo młodzieżowe. Wydarzenie pod hasłem „JesteśMY?” zostało przygotowane przez Centrum Misji i Ewangelizacji oraz lokalną parafię.

Nabożeństwo prowadzili młodzi wolontariusze – konferansjerzy, zapowiadając kolejne jego części. W imieniu parafii w Ustroniu uczestników powitał ks. Dariusz Lerch – proboszcz-administrator parafii.

Słowem Bożym podzielił się ks. Marcin Ratka-Matejko z Jastrzębia-Zdroju. Przesłanie oparte było na fragmencie pochodzącym z 1 Listu Piotra 2,9: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”. Powołanie wskazane w tym fragmencie biblijnym nawiązywało do Reformacji mającej swój początek 31 października 1517 roku w Wittenberdze. Zwiastujący odnosił przesłanie apostoła do współczesnych realiów.

Do uczestników zwrócił się zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej biskup Adrian Korczago, który podkreślił odpowiedzialność, jaką kierować powinni się w dzisiejszych czasach młodzi ludzie, chcąc realizować swoje powołanie. Biskup udzielił również wszystkim zebranym Bożego błogosławieństwa.

W prowadzenie części artystycznej zaangażował się zespół „Soli Deo Gloria” z lokalnej parafii, wykonując utwory muzyczne, a także zachęcając do wspólnego śpiewu.

W programie nie zabrakło ponadto czasu na integrację. Po wyjściu z kościoła na wszystkich czekał poczęstunek w domu parafialnym, gry planszowe, foto-budka, a także taniec belgijski.

Tekst: Adam Bujok

Najnowsze wpisy