Ruch gromadkarski na Mazurach

Mazury budzą zachwyt, zwłaszcza wśród osób przyjeżdżających na letni odpoczynek albo odbywają wędrówki po miejscach, które z różnych powodów wydają im się ciekawe. Jednak mało kto wie, że polskość nie pojawiła się tu w 1945 roku, lecz trwała od wielu wieków – zapisana w Bibliach, śpiewnikach, postyllach. A przede wszystkim – w świadomości ludzi, którzy podczas nabożeństw śpiewali polskie pieśni i psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego.

Mazurzy, czyli rdzenni mieszkańcy Mazur, słynęli z religijnego nastawie­nia do życia oraz pobożności. Niemal wszyscy deklarowali, że pilnie uczęsz­czają do kościoła, że gorliwie biorą udział we wszystkich religijnych prak­tykach i starannie obserwują ceremo­nie kościelne. W rzeczy samej, reli­gijność Mazurów świadczyła o głębo­kiej duchowości tych ludzi i bardzo różniła się od religijności osób innych wyznań.

WIĘCEJ: „ZWIASTUN EWANGELICKI” NR 11/2018 >>

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej