Spotkanie ewangelickich samorządowców

20 września 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie ewangelickich samorządowców współorganizowane przez Diecezję Cieszyńską i Parafię Ewangelicko-Augsburską w Wiśle – tym razem na terenie Nadleśnictwa Wisła.

Grupa ok. 40 samorządowców z diecezji cieszyńskiej i katowickiej zwiedziła Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej oraz Karpacki Bank Genów oraz Wolierową Hodowlę Głuszców w Jaworzynce. Następnie podczas spotkania przy grillu zebrani wysłuchali rozważania Słowa Bożego prowadzonego przez bp. Adriana Korczago, który w oparciu o słowa Jezusa „Przybliżyło się Królestwo Boże” wskazywał, z jakimi wyzwaniami i zobowiązaniami dla zaangażowanych chrześcijan wiąże się misyjny nakaz „Idźcie i głoście, że przybliżyło się Królestwo Niebios”.

Do zebranych zwrócił się także obecny na spotkaniu prof. Jerzy Buzek, akcentując, że w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę warto podkreślać zaangażowanie ewangelików w walkę o przyłączenie ziemi cieszyńskiej do Polski i z tego przykładu czerpać motywację do współczesnego działania na rzecz małej ojczyzny.

Uczestnicy dyskutowali również w grupach o etyce odpowiedzialności samorządowców, wymieniając się swoimi doświadczeniami. W czasie spotkania ponadto podziękowano samorządowcom za ich działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności – zarówno Śląska, jak i Opolszczyzny.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał folder „Ewangelicy Niepodległej. Dokonania ewangelików Śląska Cieszyńskiego w drodze do wolnej Polski” oraz publikację „Cieszyńscy ewangelicy dla Niepodległej. Wybór tekstów źródłowych”.

Najnowsze wpisy