Spotkanie z delegatami ŚFL w Wiśle-Malince

W dniach 14-15 listopada 2021 roku w Wiśle-Malince odbyło się spotkanie dotyczące Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie w 2023 roku i związanego z tym Spotkania Przygotowawczego Młodzieży organizowanego przed Zgromadzeniem Ogólnym.

Podczas spotkania zaprezentowano działalność Światowej Federacji Luterańskiej oraz omówiono przebieg Zgromadzenia Ogólnego, a także Spotkania Przygotowawczego Młodzieży (Youth Pre-Assembly). Dyskutowano o procesie tworzenia programu spotkania, wyzwaniach logistycznych i infrastrukturalnych oraz o zakresie kompetencji Krajowego Komitetu Spotkania Przygotowawczego Młodzieży.

Delegaci zwiedzili nowy kościół w Wiśle-Malince – proponowane miejsce Spotkania Przygotowawczego oraz poszczególne miejsca możliwego zakwaterowania uczestników Pre-Assembly.

W spotkaniu z ramienia Światowej Federacji Luterańskiej uczestniczyli: Maryssa Camaddo, koordynator Zgromadzenia Ogólnego, Savannah Sullivan ze Stanów Zjednoczonych oraz Małgorzata Zachraj – krajowy koordynator zgromadzenia. Komitet Krajowy Zgromadzenia Ogólnego reprezentował bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej. Obecne były również osoby zaangażowane w pracę z młodzieżą – ks. Marcin Podżorski, diecezjalny duszpasterz diecezji cieszyńskiej, ks. Arkadiusz Raszka, diecezjalny duszpasterz diecezji warszawskiej, ks. Mateusz Mendroch z parafii w Cieszynie oraz Estera Byrtek i Martyna Szalbot z parafii w Wiśle-Malince.

Najnowsze wpisy