Synod diecezjalny w Wiśle-Malince

W sobotę 2 marca 2024 r. odbyła się w Wiśle-Malince IV sesja VII kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Obrady poprzedziła społeczność modlitewna z Wieczerzą Pańską, która prowadzona była na podstawie materiałów liturgicznych ze Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. W jej trakcie rozważanie poprowadził zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago.

Obrady rozpoczęły się powitaniem na terenie diecezji nowego duchownego ks. Arkadiusza Raszki, który decyzją Konsystorza mianowany został z dniem 1 marca 2024 r. proboszczem administratorem parafii w Dzięgielowie. Następnie biskup Korczago przyjął ślubowanie dwóch nowych członków synodu. W dalszej kolejności zwierzchnik diecezji przedstawił sprawozdanie za 2023 rok, które wraz ze sprawozdaniami synodalnych komisji zostało przyjęte. Kurator diecezjalny Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2023, przedstawiono także protokół komisji rewizyjnej a następnie synod udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2023. Preliminarz na rok 2024 również został zatwierdzony przez synod.

Następnie podjęto szereg uchwał dotyczących aktualnych spraw diecezji. Później synodałowie wzięli udział w dyskusji prowadzonej przez kuratora diecezji, w której mieli się zastanowić nad tematem niezbędnych zmian w przepisach prawnych Kościoła w kontekście zbliżających się wiosennych obrad Synodu Kościoła.

Po wolnych wnioskach ks. radca Waldemar Szajthauer złożył w imieniu synodu diecezjalnego życzenia bp. Korczago z okazji 35-lecia ordynacji oraz zbliżających się 60 urodzin. Następnie ks. Szajthauer zmówił modlitwę, a bp Korczago udzielił synodałom błogosławieństwa.

Najnowsze wpisy