Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie

W piątek 8 września 2023 roku w Cieszyńskiemu Zakładowi Karnemu nadano sztandar.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele rzymskokatolickim pw. Marii Magdaleny w Cieszynie, w której uczestniczyli także reprezentanci ewangelickiego duchowieństwa: zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago oraz Naczelny Kapelan Duszpasterstwa Więziennego ks. Piotr Janik.

Następnie uczestnicy udali się do Domu Narodowego w Cieszynie, gdzie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru cieszyńskiemu więzieniu. Ekumenicznego poświęcenia dokonali biskupi Adrian Korczago i Roman Pindel, ordynariusz bielsko-żywiecki.

Biskup Korczago odczytał treść 20 psalmu, na bazie którego zachęcał uczestników spotkania, aby pamiętali, że pod sztandarem Chrystusa, odnosimy zwycięstwa i doświadczamy dzieła zmartwychwstania oraz podkreślał, by w czasie trudnej pracy z osadzonymi, mimo konieczności odpokutowania za popełnione błędy i czyny, zawsze mieć na względzie darowaną także im w Chrystusie szansę korzystania z Bożej łaski.

W księdze pamiątkowej biskup zapisał:

„Niech nadany dziś sztandar przypomina zarówno funkcjonariuszom, jak i osadzonym, że Bóg jest najzacniejszą chorągwią w naszym życiu, pod którą odnosimy codzienne zwycięstwa dobra nad złem.

Życzę cieszyńskiej jednostce penitencjarnej, by otrzymany proporzec stanowił motywację do służby w bojaźni Bożej, która pozwoli każdego dnia doświadczać, że Pan jest dobry i dodaje siły podążania ku tajemnicy Chrystusowej miłości. Ona stanowi podstawę otwierania się na obcych i zagubionych, tych, którzy pogubili się i popełnili dramatyczne życiowe błędy, aby umożliwić im korzystanie z Bożego przebaczenia w celu pozyskiwania życia na nowo”.

W święcie cieszyńskiego zakładu karnego uczestniczyli również reprezentanci władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich, a programem artystycznym uroczystości uświetnił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Pilsko” z Żywca.

Tekst: na podstawie relacji kpt. Tomasza Głaska

Zdjęcia: ox.pl

Najnowsze wpisy