Wizyta ŚFL w Betanii

Początkiem marca delegacja Światowej Federacji Luterańskiej w osobach Kornelii Kästner-Meyer i Albina Hillerta odwiedziła Diecezjalny Dom „Betania” w Bielsku-Białej. Zagraniczni goście wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie odbywającym się w kaplicy Betanii oraz przeprowadzili rozmowy z mieszkającymi w budynku obywatelami Ukrainy.

Goście mieli okazje porozmawiać z kilkoma mieszkańcami budynku, zaś po samym ośrodku delegatów ŚFL oprowadził praktykant diecezjalny mgr Adam Bujok. Zaznaczył on, że osoby zamieszkujące w Betanii nazywane są gośćmi, gdyż „słowo uchodźca tworzy dystans. Tego dystansu nie ma w słowie gość”. Opowiedział również, w jaki sposób objawia się codzienna pomoc wobec gości Betanii. Mieszkańcom w razie potrzeb udzielane jest wsparcie duszpasterskie, zaś w kwestiach bytowych każda rodzina otrzymała własny pokój, udostępniono kuchnię, jadalnię oraz kilka miejsc do nauki i pracy. „W tym momencie praca diakonijna jest najlepszą formą pomocy, jaką jesteśmy w stanie im ofiarować. Potrzeba rozmowy o charakterze duszpasterskim musi wychodzić z inicjatywy potrzebujących” – podkreślał asystent biskupa.

Obecnie na terenie Betanii mieszka 18 osób – 8 rodzin. Światowa Federacja Luterańska opublikowała artykuł, w którym opisano losy przedstawicieli mieszkańców Betanii: Natalii Bakumenko z synem Artemem oraz Natalii Zhuza z wnuczętami Liią i Timurem.

Artykuł ŚFL można przeczytać tutaj.

zdjęcia: Albin Hillert (ŚFL); Adam Bujok

Najnowsze wpisy