Wizytacja parafii w Jaworzu

W dniach 25-27 października 2022 roku odbyła się wizytacja Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.

We wtorek 25 października w ramach wizytacji bp Adrian Korczago wraz z przedstawicielami Rady Diecezjalnej: kuratorem Tomaszem Bujokiem oraz ks. radcą Waldemarem Szajthauerem spotkali się z Radą Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. W trakcie spotkania rozmawiano na temat charakterystyki parafii, jej sukcesów, przedsięwzięć oraz wyzwań, jakie przed nią stoją. Po zakończonym zebraniu biskup wziął udział w spotkaniu z Ewangelickim Chórem Kościelnym pod dyrekcją Krystyny Gibiec, podczas którego w niezwykle sympatycznej atmosferze prowadzono rozmowy i dzielono się wspomnieniami.  

W środę 26 października biskup dokonał przeglądu ksiąg metrykalnych i finansowych, a także dokumentacji parafialnej. W dalszej kolejności wraz z proboszczem ks. Władysławem Wantulokiem uczestniczył w spotkaniach z Wójtem Gminy Jaworze dr. Radosławem Ostałkiewiczem oraz Wójtem Gminy Jasienica Januszem Pierzyną. Podczas wizyty omawiano bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania gmin, wyzwania, na jakie napotykają miejscowe władze, plany na najbliższy czas, a także aspekt współpracy władz świeckich z ewangelickimi parafiami. Biskup w towarzystwie jaworzańskiego proboszcza odwiedził także ks. Stanisława Filapka – proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu.

W czwartek 27 października bp Adrian Korczago odwiedził Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy, w której miało miejsce spotkanie z dyrektor mgr Jolantą Duźniak oraz wicedyrektor mgr Wiolettą Machalicą. Obecni byli również ks. Władysław Wantulok wraz z pastorową Anną Wantulok. Rozmowy dotyczyły życia codziennego w szkole, nauczania lekcji religii, aspektów tolerancji wyznaniowej wśród zróżnicowanych wyznaniowo uczniów oraz specyfiki funkcjonowania szkoły. W ramach tej wizyty odbyło się również spotkanie z gronem pedagogicznym oraz uczniami klas 5-8. W trakcie swego przemówienia biskup podkreślał znaczenie mądrości życiowej, zachęcał, by cenić sobie możliwość chodzenia do szkoły oraz dzielił się doświadczeniami odwiedzin w szkołach na afrykańskim kontynencie. Spotkanie uświetnił śpiewem szkolny zespół. 

Najnowsze wpisy