Wprowadzenie proboszcza w Goleszowie

30 kwietnia 2022 roku w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie został wprowadzony ksiądz Piotr Sztwiertnia.

Wprowadzenia dokonał Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Bartosza Cieślara z Żor oraz ks. Zbigniewa Obracaja z Katowic. W przemówieniu skierowanym do nowego proboszcza biskup nawiązał do fragmentu biblijnego pochodzącego z Księgi Izajasza 25,1: „Panie, Ty jesteś moim Bogiem! Chcę cię wywyższać i wielbić twoje imię, bo dokonałeś rzeczy przedziwnej, z dawna zamierzonej, niewzruszonej i prawdziwej”.

Nowo wprowadzony proboszcz wygłosił kazanie w oparciu o fragment wyjęty z Ewangelii Jana 3,30: „On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym”. Kaznodzieja zaznaczył, że jest to jego życiowe credo, jakie obrał już podczas zadania z homiletyki na 4. roku studiów teologicznych. Duchowny dodał, że są to słowa, o których przypominają mu także jego najbliżsi, będąc jednocześnie jego największymi motywatorami. Ksiądz Piotr prosił swych parafian, by modlili się o niego, zapewniając także członków zboru o swoich modlitwach.

Liturgię uroczystego nabożeństwa współprowadzili ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika oraz dk. Karina Chwastek-Kamieniorz z Goleszowa. Spowiedź natomiast poprowadził Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. dr Adam Malina. Życzenia księdzu Piotrowi Sztwiertni złożyli kurator parafii Adam Sztwiertnia, Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar wraz z Przewodniczącą Gminy Elżbietą Duraj oraz Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan. O muzyczną oprawę uroczystości zadbali członkowie „Sola Fide” pod dyrekcją Małgorzaty Konarzewskiej, którzy z chórzystami „Promyków” pod dyrekcją dk. Kariny Chwastek-Kamieniorz, Chóru Żeńskiego z Lesznej Górnej pod dyrekcją Jolanty Pecold, Chóru Mieszanego pod dyrekcją Izabeli Michalik, Męskiego Chóru „Cantus” pod dyrekcją Anny Stanieczek wykonali także wspólnie dwie pieśni: „Chcę chwalić Boga dziś” oraz „Za rękę weź mnie Panie”.

Ksiądz Piotr Sztwiertnia urodził się 18 maja 1991 roku w Cieszynie jako syn ks. Zdzisława Sztwiertni i Ewy zd. Gajdzica. W latach 2010-2015 studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i obronił pracę magisterską pt. „Kategoria nawrócenia w myśli ks. dra Alfreda Jaguckiego i ks. Leszka Czyża na tle Ksiąg Symbolicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP”. Po studiach został skierowany na praktykę kandydacką do parafii w Katowicach-Szopienicach, Sosnowcu, Mysłowicach i Lędzinach-Hołdunowie. Ordynowany 21 stycznia 2017 roku w Białej. W latach 2016-2017 praktykant i wikariusz diecezji cieszyńskiej oraz kierownik biura Ewangelickich Dni Kościoła. Od września 2017 roku wikariusz parafii ewangelickiej w Goleszowie. Jest żonaty, ma syna.

W myśl życzenia ks. Piotra tego samego dnia o godz. 19:00 odbył w kościele w Goleszowie Wieczór Uwielbienia z Zespołem CME, którego nowo wprowadzony proboszcz jest członkiem. Podczas wydarzenia zwiastował on także Słowo Boże.

Zdj. Natalia Duda fotosoul.pl

Najnowsze wpisy