Wprowadzenie proboszcza w Wiśle-Głębcach

1 października 2023 roku w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Głębcach został wprowadzony ksiądz Oskar Wild.

Wprowadzenia dokonał Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Dariusza Lercha z Ustronia oraz ks. Marcina Ratki-Matejko z Jastrzębia-Zdroju.

Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań skierowanych do pastorostwa Grażyny i Tadeusza Byrtów. Biskup w oparciu o tekst z Księgi Psalmów 28,7 podkreślał wieloletnie zaangażowanie i włożony trud w tworzenie nowopowstałej przed laty parafii,  a następnie w budowę kościoła i życzył, by podczas spoglądania na minione rodziła się w sercach pastorostwa  wdzięczność,  wynikająca z doznanej od Boga pomocy, co „niech w pewności, że Bóg nadal będzie mocą i tarczą rodzi wysławianie Go pieśnią”.

W przemówieniu skierowanym do nowego proboszcza biskup nawiązał do fragmentu biblijnego pochodzącego z Księgi Przysłów 3,3-6: „Dobroć i prawda niech cię nie opuszczają, zwiąż je sobie na szyi, zapisz je na tablicy swojego serca, a znajdziesz łaskę i zrozumienie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego serca, nie polegaj na swoim rozsądku. Rozpoznawaj Go na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostował twoje ścieżki”. Biskup podkreślił: „Musimy być uzbrojeni w mądrość, która nie jest jedynie rezultatem naszych przemyśliwań, zgromadzonych doświadczeń, posiadanych pomysłów na jutro tej parafii. Odpowiedzialne szermowanie samodzielnością w przypadku człowieka wierzącego, a duchowego przywódcy w sposób szczególny, winno wynikać z nieustającego czerpania z zasobów Bożej mądrości i powinno polegać na bezgranicznym zawierzeniu się Bożemu prowadzeniu i to na wszystkich drogach, po których przychodzi nam iść. (…) Zaufaj – całym sobą, lecz nie sobie, nie własnemu rozsądkowi, zaufaj Panu, poddaj się Jemu. (…) Miej odwagę poddania się procesowi prostowania twoich ścieżek, a to znaczy bądź gotowy na zmianę kierunku, wyznaczanie nowych szlaków, a czasem intensywne profilowanie dotychczasowych dróg. Wówczas, wówczas księże proboszczu, masz szansę na czerpanie radości z przyjmowanej dziś samodzielności (…) Wówczas doświadczysz siły i mocy Bożej przychylności, a tym samym kolejny odcinek dziejów głębczańskiej parafii będzie cechował się dobrymi owocami ku Bożej chwale. Amen.”

Ksiądz O. Wild rozpoczynając kazanie oparte o fragment z dziewiątego rozdziału Ewangelii Marka (w. 17-27) powiedział:

Dzisiejszy dzień jest niewątpliwie dla mojej rodziny oraz także dla głębczańskiej społeczności ważny i niepowtarzalny, ponieważ dziś rozpoczyna się dla nas i dla was początek naszej wspólnej podróży. Powoduje to, że w naszych myślach pojawiają się różnego rodzaju wizje oraz plany dotyczące tej naszej wspólnej drogi oraz tego co możemy wspólnymi siłami  razem dokonać. Tego typy myśli są oczywiście dobre, cenne i potrzebne, jednak dla nas dziś najważniejsze jest, abyśmy spróbowali wysłyszeć co pragnie przekazać nam Bóg, ponieważ idąc tylko i wyłącznie wskazaną przez Niego ścieżką jesteśmy w stanie budować prawdziwą i żywą społeczność, która będzie zmierzać we właściwą stronę (…)”. Następnie kaznodzieja zachęcił uczestników nabożeństwa do zastanowienia się nad kilkoma pytaniami:

„Jaka jest twoja codzienna relacja z Bogiem? Czy jest ona żywa, prawdziwa i szczera? Kiedy przeżywasz kryzys lub jakiś problem to gdzie szukasz pomocy i ratunku? Czy pamiętasz o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych? Czy jesteś świadomy, że żywa, prawdziwa i szczera wiara jest w stanie czynić niepojęte cuda? Czy zajesz sobie sprawę z tego, że w twoim życiu Bóg także sprawia większe i mniejsze cuda? Może nie są one  spektakularne… ale na prawdę Bóg już nieraz w twoim życiu działał i wspierał cię w twojej niemocy! (…)” Podsumowując ks. O. Wild powiedział: „Rozpoczynając dziś naszą wspólną podróż pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami, a co za tym idzie nie jesteśmy ograniczeni naszymi ludzkimi siłami … ale mamy po swojej stronie Boga! Jeżeli Mu w pełni zaufamy, zawierzymy Jego sile i podążymy wskazaną przez Niego ścieżką to nie będzie dla nas rzeczy niemożliwych. Prośmy więc Boga nie tylko dziś, ale każdego dnia o Jego błogosławieństwo oraz wsparcie dla naszej społeczności. Zaufajmy Mu, a na pewno się nie rozczarujemy. Amen.”

Spowiedź poprowadził ks. Leszek Czyż. Liturgię uroczystego nabożeństwa współprowadzili ks. dr Alfred Borski i ks. Krzysztof Śledziński ze Skoczowa oraz pastorowa Ewelina Wild. Życzenia księdzu Oskarowi Wildowi złożyli kurator parafii Piotr Badura oraz Burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok. O muzyczną oprawę uroczystości zadbał chór parafialny Wisła-Głębce pod dyrekcją Tadeusza Poloka.

zdj. Szymon Brodacki

Najnowsze wpisy

  • Aplikacja mobilna eŚpiewnik

    Przedstawiamy aplikację mobilną eŚpiewnik, czyli Śpiewnik ewangelicki w wersji cyfrowej.

    Czytaj więcej
  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej