Wprowadzenie rady parafialnej w Drogomyślu

25 września 2022 roku w kościele ewangelickim w Drogomyślu dokonano wprowadzenia rady parafialnej.

W 15. Niedzielę po Święcie Trójcy Świętej w zastępstwie biskupa Adriana Korczago uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał radca Diecezji Cieszyńskiej ks. Waldemar Szajthauer.

Okolicznościowe kazanie, które wygłosił kaznodzieja, oparte zostało o fragment wyjęty z Listu do Galacjan 5,25-6,10: „Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”.

Nabożeństwo połączone było z Sakramentem Ołtarza. Liturgię współtworzyli: proboszcz parafii ks. Karol Macura oraz proboszcz pomocniczy ks. Tomasz Bujok. W trakcie uroczystości wystąpił parafialny chór „Nadzieja”.

Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

Zdjęcia: Facebook/Parafia Ewangelicko-Augsburska w Drogomyślu

Najnowsze wpisy