Wyborczy Synod Kościoła w Warszawie

W dniach 11-13 października 2019 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie obraduje w ramach 6. sesji XIV, wyborczy, Synod Kościoła. Uczestniczą w nim reprezentanci diecezji cieszyńskiej.

Synod zainaugurowano nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele św. Trójcy, które poprowadzili wspólnie delegaci diecezji cieszyńskiej wraz z gospodarzem miejsca ks. Piotem Gasiem. Teksty biblijne czytali: siostra przełożona Ewa Cieślar, radczyni synodalna Anna Wantulok, kurator diecezji cieszyńskiej Tomasz Bujok, radczyni diecezjalna Krystyna Penkała oraz synodałowie Marek Rymorz i Aleksandra Trybuś-Cieślar. Spowiedź poprowadził ks. radca Waldemar Szajthauer. Kazanie o Jezusie jako chlebie żywota wygłosił zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago. Następnie podczas obrad zaprezentowano sprawozdania Prezesa Synodu, Biskupa Kościoła i Konsystorza.

W sobotnie przedpołudnie synodałowie wybierali Biskupa Kościoła. Po powołaniu przewodniczącego, sekretarzy i komisji skrutacyjnej nastąpiła prezentacja kandydatów: bp. Waldemara Pytla i bp. Jerzego Samca. Ks. Adam Malina zrezygnował z kandydowania ze względu na stan zdrowia. Członkowie Synodu nie skorzystali z prawa zgłoszenia dodatkowych kandydatów.    
Każdy kandydat po prezentacji odpowiadał na pytania synodałów, a następnie przystąpiono do głosowania. Głosowano w sposób tajny oddając głos na jednego z dwóch kandydatów zgłoszonych przez Ogólnopolską Konferencję Duchownych. Po oddaniu kart wyborczych przez głosujących i podliczeniu głosów ogłoszono wyniki.
Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: bp Jerzy Samiec – 37 głosów, bp Waldemar Pytel – 28 głosów (dwa głosy oddano nieważne).
Zgodnie z prawem Biskupem Kościoła został wybrany ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów. Przewodniczący zebrania ks. radca Waldemar Szajthauer ogłosił, że Biskupem Kościoła na drugą kadencję został wybrany bp Jerzy Samiec.

W sesji popołudniowej w sobotę dyskutowano nad budżetem Kościoła. Odbyły się również wybory do Rady Diakonii. W jej skład weszły: Katarzyna Bruzi z diecezji wrocławskiej, Krystyna Penkała z diecezji cieszyńskiej i Wanda Wróblewska z diecezji mazurskiej.

Wieczorem Synodałowie spotkali się w grupach tematycznych, które dyskutowały na temat: aktywności młodzieży w gremiach decyzyjnych, materiałów dla konwertytów i finansów Kościoła.

Podczas niedzielnego nabożeństwa kazanie w oparciu o ewangelię Jana 15,1-8 wygłosił radca diecezji cieszyńskiej ks. Waldemar Szajthauer, a w liturgii uczestniczyli przedstawiciele Rady Synodalnej. Następnie synod kontynuował obrady. Wśród nadesłanych wniosków przegłosowano propozycję Aleksandry Trybuś-Cieślar stworzenia platformy współpracy szkół ewangelickich w Polsce w celu wymiany doświadczeń na gruncie Kościoła. 

Relacja i zdjęcia na podstawie: luteranie.pl

Najnowsze wpisy