69. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

Hasło TED 2018 „Pragniesz?” nawiązuje do słów z Księgi Objawienia 21,6.

Czy wiem do czego dążę? Czego lub kogo pragnę? Jaki jest sens i cel mojego istnienia, moich działań, pracy, relacji z innymi?

To ważne pytania, związane z poszukiwaniem przez nas szczęścia, spełnienia, dobra, miłości. Ale co zrobić, gdy jestem tak wypalony, że marzę jedynie, by mieć tzw. „święty spokój”? Co zrobić, gdy czuję się tak zraniona, że nie dążę już do nawiązania relacji z kimkolwiek?

Zainspirowani obietnicą Boga Ojca będziemy stawiać sobie wiele pytań, przede wszystkim o to, co tak naprawdę daje nam w swoim Synu. Za darmo… każdemu kto pragnie.

Spotkamy w trakcie TE ludzi z różnych stron kraju i z różnych stron świata. Głos zabiorą mówcy z czterech kontynentów. Usłyszymy uchodźców z Afryki i Azji, ewangelistką będzie Europejka, a jednym z wykładowców Amerykanin. Będą, tradycyjnie, akcenty czeskie, i nie po raz pierwszy ukraińskie. Zachęcamy Was do rozmów, do wymiany myśli i doświadczeń, do wspólnej modlitwy (codziennie w „pokoju modlitw” w Syloe).

Naszą gorącą modlitwą jest, by wszystkie spotkania służyły odkrywaniu najgłębszych pragnień każdego z nas i były wielkim spotkaniem z Tym, który może je zaspokoić.

Jezus może rozbudzić w nas nowe tęsknoty, marzenia, może dać nam nową energię i siły do życia. Żeby chciało nam się chcieć. Żebyśmy pragnęli pragnąć.

Komitet TE

Więcej na: www.te.cme.org.pl

Szczegółowy program TED 2018

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej