Promocja Postylli Ekumenicznej

Promocja
„Ekumenicznej postylli”
(red. ks. G. Brudny, ks. A. Konachowicz, S. Pawłowski SAC)

9 maja, godz . 17.00

Wprowadzenie: Krzysztof Szelong (dyrektor Ksiaznicy Cieszynskiej)
Wykład: ks. bp dr Adrian Korczago „Edukacja do wiary, nadziei i miłosci poprzez postylle”
Ekumeniczna debata: „Dziedzictwo Słowa Bozego obrazem tradycji wyznaniowych”
Prowadzenie: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk
Uczestnicy: ks. Grzegorz Brudny (Kosciół Ewangelicko-Augsburski), ks. prof. dr hab. Józef
Budniak (Kosciół Rzymskokatolicki), ks. dr Mikołaj Dziewiatowski (Kosciół Prawosławny)
Wystapi: Chór fi lialny z Bażanowic Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie
pod dyr. diakon Joanny Sikory

Najnowsze wpisy