XIV Ekumeniczny Maraton Biblijny

19 stycznia 2022 roku w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbył się XIV Ekumeniczny Maraton Biblijny.

Tradycyjnie w styczniu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan radio „Anioł Beskidów” wraz z Książnicą Beskidzką zorganizowało ekumeniczne przedsięwzięcie związane z lekturą wybranej księgi biblijnej. Duchowni ewangeliccy: biskup Adrian Korczago oraz ksiądz Krzysztof Cienciała, przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego wraz z biskupem Piotrem Gregerem oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów księdzem profesorem Józefem Budniakiem, członkowie Kościołów: prawosławnego, grekokatolickiego oraz baptystów odczytywali treść Księgi Objawienia św. Jana. W lekturze uczestniczył prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Przesłanie Apokalipsy wybrzmiało z ust samorządowca, poety, lekarza, naukowca, siostry zakonnej, muzyka, maturzysty oraz przedstawicieli Książnicy Beskidzkiej.  Obecna była także przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra.

Podczas spotkania biskup Adrian Korczago podkreślił, że Słowo Boże jest szczególnym drogowskazem w życiu człowieka. Zaznaczył, że Objawienia św. Jana nie powinno się sprowadzać jedynie do jego apokaliptycznego wymiaru, gdyż może to prowadzić czytelnika do „trwożliwej paniki”. Tymczasem ta księga zawiera mnóstwo nadziei, którą przynosi „Ten, który jest Początkiem i Końcem wszystkiego. I Bogu za to dzięki, bo przyznajmy szczerze: potrafimy sobie zgotować niejedną apokaliptyczną scenerię codzienności”. Biskup zauważył, że w Bogu jest nasze ostateczne zwycięstwo.

Obaj biskupi podziękowali podczas spotkania odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi Bogdanowi Kocurkowi za ekumeniczną wrażliwość i jego wieloletnie zaangażowanie na rzecz miasta Bielska-Białej.

zdjęcia: diecezja.bielsko.pl

Najnowsze wpisy