Zmarł śp. bp Jan Szarek

8 października 2020 roku w wieku 84 lat zmarł śp. bp Jan Szarek, Biskup Kościoła w latach 1991-2001, senior diecezji cieszyńskiej. Zachorował na COVID-19. Pogrzeb odbył się w sobotę 17 października w Bielsku.

O godz. 12:00 w kościele Zbawiciela w Bielsku śp. bp. Jana Szarka pożegnali najbliżsi oraz duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zebranych powitał ks. radca Waldemar Szajthauer. Kazanie pogrzebowe w oparciu o fragment biblijny z 1 listu do Tymoteusza 4,7-8 wygłosił ks. Leszek Czyż. Zmarłego w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pożegnał Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Ks. radca Waldemar Szajthauer odczytał list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz list prof. Jerzego Buzka. 

O godz. 13:00 odbyło się pożegnanie na cmentarzu ewangelickim przy ul. Listopadowej. Liturgię prowadził proboszcz parafii w Bielsku, ks. Krzysztof Cienciała. Kazanie wygłosił bp Waldemar Pytel, zwierzchnik diecezji wrocławskiej, w oparciu o fragmenty biblijne z księgi Hioba 19,25 i Izajasza 25,8a. Wota biblijne wypowiedzieli przedstawiciele wszystkich diecezji Kościoła, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Ks. radca Waldemar Szajthauer odczytał list chorego na COVID-19 bp. Adriana Korczago, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej, ponadto przemówienia pożegnalne i podziękowania wygłosili przedstawiciele Śląskiej Fundacji „Błękitny Krzyż”, Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz prof. Ewy Chojeckiej. Na zakończenie ceremonii bp Jerzy Samiec udzielił zebranym Bożego błogosławieństwa. Uroczystość ubogacił swym śpiewem Karol Śliwka. 

Uroczystości pogrzebowe były transmitowane na YouTube:

Śp. bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 r. w Bielsku-Białej. W latach 1956-1960 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tytuł magistra teologii uzyskał na podstawie pracy magisterskiej pt. “Życie i działalność Tomasza Muenzera i jego stosunek do reformacji Marcina Lutra”. 25 września 1960 roku został ordynowany na duchownego przez bp. Andrzeja Wantułę w rodzinnym kościele Zbawiciela w Bielsku. Przez dziesięć lat pełni służbę w diecezji mazurskiej, będąc wikariuszem w Nawiadach k. Mrągowa, a następnie administratorem i proboszczem parafii w Giżycku. W 1970 roku rezygnuje ze stanowiska proboszcza w Giżycku i zostaje wikariuszem ks. seniora Adama Wegerta w Bielsku. W 1975 roku zostaje wybrany drugim proboszczem bielskiej parafii. 25 listopada 1979 roku zostaje wybrany konseniorem diecezji cieszyńskiej. 14 września 1980 roku zostaje wybrany I proboszczem parafii w Bielsku, a 16 września 1980 roku zostaje wybrany seniorem diecezji cieszyńskiej. Wprowadzenie w urząd następuje 28 grudnia 1980 roku.

Jako senior diecezji był inicjatorem i współorganizatorem wielu nowych form pracy; m.in. w 1983 roku powołał do życia pierwszą ewangelicką księgarnię “Logos” w Cieszynie, od 1985 roku pod jego kierownictwem był budowany Ośrodek Wydawniczy “Augustana”, otwarty w 1992 roku. Jako przewodniczący Diecezjalnej Komisji Ewangelizacyjnej, a od 1985 roku przewodniczący Synodalnej Komisji Ewangelizacyjnej, był współorganizatorem dorocznych Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. W latach osiemdziesiątych był także wiceprzewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

6 stycznia 1991 roku Synod Kościoła wybrał ks. seniora Jana Szarka na urząd Biskupa Kościoła, co było jednoznaczne z objęciem także stanowiska Prezesa Synodu Kościoła i Prezesa Konsystorza. Akt konsekracji i wprowadzenia w urząd miał miejsce 3 maja 1991 roku w kościele Św. Trójcy w Warszawie. Swój urząd pełnił do 6 stycznia 2001 roku. W 1993 roku bp Jan Szarek został wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, funkcję tę pełnił do 2001 roku.

W marcu 2000 roku Synod Kościoła wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Funkcję tę pełnił do 2005 roku, gdy zastąpił go bp Ryszard Bogusz.

W uznaniu szerokiej i zaangażowanej działalności społecznej bp Jan Szarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2000 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w dziedzinie ekumenicznej, oraz za wkład w pojednanie pomiędzy Kościołami i narodami. Jest doktorem honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2007 roku otrzymał nagrodę „Zwiastuna Ewangelickiego” im. ks. Leopolda Otto za inicjatywę budowy Ośrodka Wydawniczego „Augustana” w Bielsku-Białej. W 2016 roku bp Szarek został uhonorowany Śląskim Szmaragdem „za umiejętność odczytywania znaków czasu i konkretne oraz skuteczne podejmowanie wyzwań; za budowanie mostów pojednania między narodami, chrześcijanami i religiami oraz za przeprowadzenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w trudnym okresie przemian na drogę spokojnego rozwoju i działania”.

Śp. bp Jan Szarek był żonaty z Anielą (zmarłą w 2019 roku), pozostawił dwójkę dzieci.

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Najnowsze wpisy