Zmarł śp. ks. Emil Gajdacz

13 października 2020 roku w wieku 80 lat zmarł śp. ks. Emil Gajdacz. Zachorował na COVID-19. Pogrzeb odbył się w piątek 23 października o godz. 13:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie.

Zebranych powitał zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, bp Adrian Korczago, który nawiązał do służby i życiowych losów śp. ks. Emila Gajdacza. Liturgię wstępną prowadzili proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska i ks. Marek Londzin, proboszcz parafii w Dzięgielowie. Teksty biblijne czytali siostra przełożona Ewa Cieślar i ks. Marek Londzin. Kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Mateusza 5,8-9 wygłosił Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Ks. Marcin Brzóska odczytał nadesłane słowa pożegnania i kondolencji od burmistrz miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz oraz ewangelickiej parafii z Trzyńca w Republice Czeskiej i parafii w Cieszynie, a ks. Marek Londzin pożegnał duchownego w imieniu sióstr diakonis z Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, pensjonariuszy Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” oraz parafii w Dzięgielowie. Wota pożegnalne wypowiedzieli: w imieniu Synodu Kościoła ks. prezes Adam Malina, w imieniu wszystkich diecezji Kościoła bp Adrian Korczago, a w imieniu wszystkich ewangelickich duszpasterstw środowiskowych i Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. Marcin Brzóska. W trakcie uroczystości śpiewał Cieszyński Chór Kościelny pod dyr. diak. Joanny Sikory.

W złożeniu prochów ks. Gajdacza do grobu na cmentarzu ewangelickim w Dzięgielowie uczestniczyła najbliższa rodzina wraz z bp. Jerzym Samcem, ks. prezesem Adamem Maliną oraz ks. Marcinem Brzóską i ks. Markiem Londzinem. 

Pogrzeb śp. ks. Emila Gajdacz był transmitowany na kanale YouTube parafii w Cieszynie.

Śp. ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej podjął pracę katechety w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1970 roku został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem cieszyńskiej parafii. Jako członek Konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizował w Dzięgielowie bezpłatne kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Przygotowywał książki dla najmłodszych i materiały rekolekcyjne.

W 1983 roku został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1984 roku mianowano go duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. W 2001 roku uruchomił Dom Seniora „Emaus-2”. W 1997 roku przyczynił się do powstania w Dzięgielowie Centrum Misji i Ewangelizacji. W tymże roku rozpoczął z ramienia diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2005 roku został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 roku statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” jako nagrodę główną Diakonii Polskiej. W 2016 roku otrzymał laur Serbrnej Cieszynianki za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję regionu Śląska Cieszyńskiego przyznawaną przez samorządy Ziemi Cieszyńskiej.

Śp. ks. Emil Gajdacz był żonaty z diak. Heleną Gajdacz zd. Bujok.

Zdjęcia: Beata Macura

Najnowsze wpisy