Pogrzeb śp. ks. Ryszarda Janika

27 listopada 2018 roku w godzinach rannych zmarł w wieku 88 lat nestor duchowieństwa diecezji cieszyńskiej śp. ks. radca Ryszard Janik. Nabożeństwo żałobne odbyło się w piątek 30 listopada w kościele ewangelickim w Jaworzu.

Najbliższych, duchownych, przedstawicieli władz samorządowych, parafian oraz wszystkich zebranych powitał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. W liturgii wstępnej uczestniczyli ks. Władysław Wantulok, ks. prof. Marek Uglorz oraz ks. Janusz Holesz. Kazanie, zgodnie z wolą zmarłego w oparciu o List do Rzymian 6,23, wygłosił ks. Dariusz Dawid – ostatni wikariusz śp. ks. Ryszarda Janika.

Wota pożegnalne wypowiedzieli: w imieniu Biskupa Kościoła oraz diecezji katowickiej bp Marian Niemiec, w imieniu diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar, w imieniu diecezji wrocławskiej bp Waldemar Pytel, a w imieniu diecezji mazurskiej ks. Roland Zagóra. W imieniu Synodu Kościoła i Konsystorza zmarłego pożegnał ks. Marek Londzin, w imieniu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ks. Daniel Ferek, w imieniu parafii ewangelickiej w Jaworzu i okolicznych organizacji ks. Władysław Wantulok, a w imieniu diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago.

Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafii ewangelickiej w Jaworzu pod dyrekcją Krystyny Gibiec oraz bas Paweł Konik (wnuk zmarłego) przy akompaniamencie Wojciecha Wantulok.

Zgodnie z życzeniem rodziny pochówek śp. ks. Ryszarda Janika, prowadzony przez bp. Adriana Korczago, odbył się na cieszyńskim cmentarzu jedynie w gronie najbliższych. Śpiewem usłużył chór parafii ewangelickiej z Cieszyna pod dyrekcją diakon Joanny Sikory.

 

Ks. radca Ryszard Janik urodził się 7 stycznia 1930 r. w Cieszynie. jako syn Józefa i Marii z domu Miech. W swojej macierzystej parafii aktywnie działał w chórze. Po ukończeniu studiów teologicznych w 1955 roku i odbyciu praktyki u boku ks. seniora Edmunda Friszkego w Olsztynie został 8 kwietnia 1956 r. w Niedzielę Quasimodogeniti ordynowany w kościele w Jaworzu przez bp. Karola Kotulę w asyście księży seniorów Edmunda Friszkego i Oskara Michejdy z Cieszyna. Z dniem ordynacji został skierowany jako wikariusz do parafii w Olsztynie, a 15 grudnia został przeniesiony do Jaworza, gdzie był wikariuszem u boku ks. Jana Lasoty. Po przejściu ks. Jana Lasoty w stan spoczynku w 1960 roku ks. Ryszard Janik został wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu i pozostawał nim nieprzerwanie do roku 1995. Przez 34 lata służył w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa jako jej wiceprzewodniczący (1962-1980) i prezes (1980-1996).

Członek Polskiego Oddziału Światowej Federacji Luterańskiej w latach 1972-1997. Pracował także w Komisji mieszanej: Polska Rada Ekumeniczna – komisja ekumeniczna Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego. Członek Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Zwiastun w latach 1975-1981. Był rzecznikiem dyscyplinarnym duchownych (1965). Członek Synodu Kościoła w latach 1972-1990 oraz radca Konsystorza przez pięć kadencji (1965-1990).

Ksiądz Ryszard Janik był cenionym mówcą. W swoich kazaniach zachęcał do pogłębiania wiary i życia w świętości zgodnie ze Słowem Bożym. Publikował wiele artykułów oraz kazań na łamach „Zwiastuna” i „Kalendarza Ewangelickiego”. Wydał postyllę do tekstów Starego Testamentu: „Daj, bym głos Twój słyszał”.

Został uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami: Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”, wyróżnieniem „Za całokształt działalności twórczej przy poszukiwaniu  pisanych śladów naszej przeszłości”, Laurem Srebrnej Cieszynianki, pamiątkowym medalem Sandhausen (Niemcy) „Za wkład w partnerstwo i przyczynek dla Wspólnego Domu Europy”, Nagrodą im. ks. Leopolda Otto za współdziałanie na rzecz pojednania między narodami.

Pozostawił żonę Rutę, długoletnią dyrygentkę chóru parafii w Jaworzu, z którą przeżył w małżeństwie 62 lata oraz córkę Lidię i syna Piotra, proboszcza parafii Wieszczęta-Kowale, wraz z rodzinami.

Najnowsze wpisy