Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Boże Narodzenie - Umiłowany

Umiłowany

Z niebios stref wysokich

Śpiew świętych aniołów

Puka do serc ludzkich

I w bramy kościołów.

Otwórz drzwi i okna

O biedny człowiecze;

Usłysz swoją wiarą

Co Bóg tobie rzecze.

Posyłam wam Syna

Umiłowanego;

Chcę widzieć każdego

U mnie zbawionego.

Dajcie się przygarnąć

Do jego żłóbeczka

Z wielkim zaufaniem

Maleńkiego dziecka.

Będzie on prowadził

Ku mojej krainie,

Idźcie za nim wiernie

Tak w słowie, jak czynie.

P. A.

 

Warcino, 19 października 2013 r.