Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Nie ma nic lepszego

„Nie ma nic lepszego nad to,

że człowiek raduje się ze swoich dzieł,

gdyż taki jest jego los”.

Kz 3,22

Za dzieła mej myśli

Dziękuję ci, Panie,

Kiedy z Twojej łaski

Mogę patrzeć na nie.

 

Mój los w Twoich rękach,

Prowadzisz me drogi;

Poszczęść dni pielgrzymie,

Choć jestem ubogi.

 

Twym darem, Boże, że

Radość mnie przenika,

Obawy pierzchają

I śmierci panika.

P. A.

Warszawa,

27 kwietnia 2014 r., godz. 7,00