Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Nowe porozumienie o kwalifikacjach do nauczania religii

MEN 24 kwietnia 2013 roku podpisało porozumienie z PRE dotyczące wymaganych kwalifikacji od nauczycieli religii kosciołów zrzeszonych w PRE.