Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Oz 2,22

„I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności,

i poznasz Pana”. Oz 2,22

 

Zaręczyny Twej wierności

Na człowieka są zbawienie;

Bóg z miłości swej przychodzi,

Wypełniając mojej duszy

Jej codzienne tu pragnienie.

 

Wznoszę moje pieśni chwały

Na wyżyny Twej krainy;

Dzięki składam Tobie, Panie,

Za łaskawe, święte, z nieba

Ze mną wieczne zrękowiny.

P. A.

 

Warszawa, 7 kwietnia 2013 r.