Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Panie Boże

***

Panie Boże

Ojcze dobrotliwy

przez zasługi

Jezusa Chrystusa

przebacz mi wszystkie

moje grzechy

a z łaski swej

na co dzień

udzielaj mi pociechy

niech szczęśliwie

idzie przez życie

dusza moja wyzwolona

aż kiedyś w niebie

w ramionach Twoich

będzie przytulona

jak teraz dzięki wierze

P. A.

Bielsko-Biała, 15 sierpnia 2016 r.